Toetse om vas te stel of ESL-studente spesiale Ed. Benodig

Om kinders te assesseer, vereis voorbereiding, veral wanneer studente Engels as 'n tweede taal (ESL) -student toets vir leerprobleme wat spesiale onderwysdienste benodig. Leer die beste praktyke om sulke studente te toets met hierdie gids.

Kommunikeer met ESL Ouers

Die eerste en belangrikste stap in die toets- en evalueringsproses is dat skoolpersoneel betroubaar met die ouers van ESL-studente kommunikeer .

Kommunikasie oor die assessering verseker ESL ouers is goed ingelig oor die proses en oor hul regte .

Deur ESL-ouers betrokke te raak in die evalueringsproses, kan die opvoeders betrokke by die assessering enige vrae wat hulle oor ESL-studente met ouers het, bespreek en versoek dat die ouers hulle 'n ontwikkelings- en sosiale geskiedenis bied . Daarbenewens kan die ESL-ouers help om ander inligting te versamel, soos mediese evaluasies of nie-akademiese assesserings .

Algehele, effektiewe ESL ouerkommunikasie kan verseker dat ouers:

Identifiseer die ESL-kind se taalkapasiteit

Voor die toets van ESL-kinders vir leergestremdhede, moet opvoeders eers hul huidige taalontwikkeling identifiseer.

ESL-onderwysers kan die geskikste manier bepaal om die kinders se taalontwikkelingsvlak in hul moedertaal en in Engels te toets. Dit kan gedoen word deur:

Bepaal of verdere toetsing uitgevoer moet word

Sodra die ESL-kind se funksionele taalvermoëns verstaan ​​word, kan eksaminatore bepaal of verdere toetsing vir die kind toepaslik sal wees. Daar word gereeld aanbeveel dat toetse vir spesiale onderwys nie uitgevoer word voordat die ESL-kind voldoende taalopdrag gehad het om skeefde toetsuitslae te voorkom nie.

Vir ESL-studente sonder leergestremdhede kan dit drie tot vyf jaar neem om taalvaardigheid in Engels te ontwikkel. Gevolglik is dit belangrik om die kind se vlak van Engelsvaardigheid te oorweeg voordat die student vir 'n leerongeskiktheidsassessering verwys word. Vir studente wat aan formele assesserings kan deelneem, is verskeie opsies gebaseer op taalontwikkelingsvlak beskikbaar: