Verstaan ​​Intelligensietoetsing vir Kinders

Intelligensietoetsing is die skatting van 'n student se huidige intellektuele funksionering deur 'n uitvoering van verskeie take wat ontwerp is om verskillende soorte redenasie te assesseer. 'N Student se intelligensie kwosiënt (IK) word tipies gemeet deur gestandaardiseerde toetse met norm-toetse .

Intelligensie behels die vermoë om te dink, probleme op te los, situasies te analiseer en sosiale waardes, gebruike en norme te verstaan.

Twee hoofvorme van intelligensie is betrokke by die meeste intelligensie-assesserings:

Intelligensie word soms na verwys as intelligensie kwosiënt (IK), kognitiewe funksionering, intellektuele vermoë, aanleg, denkvaardighede en algemene vermoë.

Hoekom is Intelligensietoetsing belangrik vir leer-gestremde studente?

Intelligensietoetsing word gedoen om beter te verstaan ​​hoe goed 'n kind verwag kan word om te presteer en om 'n student se behoeftes te assesseer.

Wat is algemene soorte intelligensietoetse?

IK-toetse is een bekende vorm van genormeerde toetsing. Hulle vergelyk "normale" vaardigheidsvlakke met dié van individuele studente van dieselfde ouderdom.

Intelligensietoetse (ook instrumente genoem) word in verskillende vorme gepubliseer: