Hier is meer oor Spesiale Onderwys IDEA Ouerregte

Individue met Gestremdhede Onderwyswet

Die Wet op Individue met Gestremdhede , wat in 2004 gewysig is, sluit spesifieke regte in vir ouers of wettige voogde van kinders met gestremdhede.

Prosedurele voorsorgmaatreëls

Prosedurele voorsorgmaatreëls verskaf minimum leiding aan skole oor die vereistes vir:

Ouerregte behoort aan ouers en die kind te bevoordeel

Onder die IDEA hou 'n kind se ouers die opvoedkundige regte van die kind. Ouers hou daardie regte totdat een van die volgende gebeur:

By die ouderdom van die meerderheid behou 'n jong volwassene met 'n gestremdheid sy regte onder IDEA tot of tensy een van die volgende plaasvind:

Skole moet ouers of voogde van hul regte in hul moedertaal adviseer, indien moontlik, of tolkdienste verskaf om te verseker dat ouers dit verstaan.