Toets vir leergestremdhede by kinders

Ontdek watter leer uitdagings kinders met toetse het

Leerongeskiktheidsevaluering help skole om vas te stel wat kinders se leerprobleme is, hoe ernstig hulle is en die vroeë intervensie wat nodig is om die probleme te vererger. Toetsing is 'n belangrike deel om uit te vind of 'n kind 'n leergestremdheid het en as hy vir spesiale onderwysprogramme kwalifiseer.

Jy kan dalk bang wees dat jou kind 'n diagnose van 'n leergestremdheid sal kry.

Maar hoe gouer die probleem geïdentifiseer word, hoe vinniger kan jou kind die hulp kry wat hy nodig het om 'n gestremdheid se uitwerking op sy akademiese prestasie en gedrag in die skool teen te werk.

Inisiëring van leergestremdheidstoetse

As 'n ouer of onderwyser 'n kind vermoed, studeer in die skool ernstig, kan hulle 'n formele versoek doen om toetse te begin om die wortel van die probleem te identifiseer. Voordat studente geëvalueer word, reël skole 'n formele verwysingsvergadering waar opvoeders en ander professionele persone die skool se geskiedenis en opvoering in die skool bespreek. Ouers is belangrike lede van hierdie span. Die span, wat soms die Geïndividualiseerde Onderwysprogramspan genoem word, bepaal of leergestremdheidstoetse nodig is.

Wat gebeur voor die toets

Voor die toets sal die onderwysers en ander skoolpersoneel die kind se leerprobleme bestudeer en enige ander bekommernisse wat sy leer beïnvloed. Skole sal 'n intervensieplan ontwikkel om die probleme van 'n kind aan te spreek.

Hierdie tydperk van intervensie, genoem reaksie op intervensie, word deur die federale wet vereis.

Voorbeelde van die soort probleme wat aangespreek moet word voor toetsing sluit in swak bywoning, fisiese probleme soos gehoor- of gesigsvermoë, gereelde verskuiwing na verskillende skole en onvoldoende leerervarings.

Enige traumatiese ervarings wat 'n kind verduur het, kan ook ondersoek word.

Assesserings word gewoonlik deur skoolpersoneel uitgevoer. Evalueringsspanne mag skoolsielkundiges, onderwysers, opvoedkundige diagnostici of beroeps-, fisiese of spraakterapeute insluit. Ouers moet nie huiwer om onderwysers of skoolamptenare te vra oor hoe assesserings vir leergestremdhede uitgevoer sal word en deur wie nie.

Tipes assesserings en prosedures om leergestremdhede te diagnoseer

Dit is die tipes toetse wat u mag verwag: