Hoe help Criterium-Referenced Tests Spesiale Behoeftes Studente?

Wat is kriteriumverwysende toetse? U sal nie dikwels oor hierdie assessering in skole hoor nie, al word dit daagliks deur onderwysers in beide spesiale onderwys- en hoofstroom-onderwysklaskamers gebruik. In teenstelling met gestandaardiseerde toetse, evalueer toetse-toetse spesifieke vaardighede wat studente in die klas leer.

Kom meer te wete oor hierdie toetse en hoe hulle studente met leergestremdhede kan bedien, veral met hierdie oorsig.

Wat meet maatstawwe met verwysing na maatstawwe?

Onderwysers gebruik kriteriumverwysende toetse om vas te stel watter spesifieke konsepte, soos dele van spraak of toevoeging van breuke, 'n kind in die klas geleer het. Sommige toetse word kommersieel vervaardig en verkoop as deel van 'n kurrikulum. Die Brigance-stelsel is 'n voorbeeld. Ander onderwysers ontwikkel spesifieke toetse om hul unieke lesplanne aan te vul.

Aangesien kriteriumverwysende toetse spesifieke vaardighede en konsepte meet, is hulle geneig om lank te wees. Tipies, hulle is ontwerp met 100 totale punte moontlik. Studente verdien punte vir elke item wat korrek voltooi is. Die studente se tellings word oor die algemeen uitgedruk as 'n persentasie.

Kriteriumverwysende toetse is die algemeenste tipe toetsonderwysers wat gebruik word in daaglikse klaskamerwerk. Dus, terwyl ouers en studente nie die term "kriteriumverwysende toets" dikwels hoor nie, is hulle seker bekend met hierdie gewilde vorm van assessering.

Die meeste assesserings wat in skole geadministreer word, is kriteriumverwys. Onderwysers skep hierdie toetse gebaseer op die skool se kurrikulum en leerverwagtings in 'n gegewe vakgebied.

Ander voordele

Benewens die voorsiening van tellings om vooruitgang te meet, gee hierdie toetsuitslae spesifieke inligting oor vaardighede en subvaardighede wat die student verstaan.

Hulle verskaf ook inligting oor vaardighede wat die student nie bemeester het nie. Beide tipes inligting is nuttig om te bepaal watter tipe spesiaal ontwerpte instruksie die student benodig en wat die opdrag moet dek.

Opvoeders gebruik hierdie toetse om die effektiwiteit van onderrigprogramme te evalueer, om studente se bemeestering van konsepte en vaardighede te bepaal en om vordering te meet met die doelwitte en doelwitte van die IEP.

Hierdie toetse, hetsy ontwerp deur onderwysers of kommersieel vervaardig, kan openbaar as 'n student 'n leerstremming het wat nie deur die skoolbeamptes gediagnoseer is nie. Aan die ander kant kan die toetse openbaar hoe studente bekende leergestremdhede bestuur.

Gaan hulle voort om in spesifieke areas te worstel of het hulle vordering gemaak? Miskien is hul prestasie staties gebly. 'N Kriteriumverwysende toets kan onderwysers 'n idee gee van hoe 'n student in die klas vorder. Resultate van 'n reeks van sulke toetse kan gebruik word om studente met leergestremdhede te help om doelwitte te stel op en af ​​van hul IEP.

Klaar maak

Terwyl kriteriumverwysende toetse kan onthul hoe goed studente sekere konsepte bemeester het, vertel hulle alleen nie die hele prentjie van wat 'n student in die klas geleer het nie. Studente werk, projekte, opstelle, en selfs deelname aan klasbesprekings, kan ouers en onderwysers 'n omvattende blik op die prestasie van 'n student gee.

Baie studente, veral diegene met leergestremdhede en spesiale behoeftes, slaag immers nie goed op toetse van enige aard nie. As u kind se prestasie op kriteriumverwysende toetse onderweldigend is, praat met haar onderwyser oor hoe sy in alle aspekte van die klas doen. Meet jou kind se akademiese vordering met behulp van 'n driedimensionele kritiek.