Individue met gestremdhede-onderwyswet (IDEA)

Die Wet op Individue met Gestremdhede (IDEA) is die federale wet wat die regte en regulasies vir studente met gestremdhede in die Verenigde State wat spesiale onderwys vereis, uiteensit. As ouer is dit belangrik dat jy die IDEA verstaan ​​en hoe jy dit kan gebruik om met jou kind se skool te werk.

Verstaan ​​die IDEA

Onder die IDEA is alle kinders met gestremdhede geregtig op 'n vrye toepaslike openbare onderwys (FAPE) in die minste beperkende omgewing (LRE).

Sommige studente is ook geregtig op vroeë intervensie (EI) en 'n verlengde skooljaar (ESY).

Die wet spesifiseer hoe skole dienste moet verskaf of kan ontken. Dit lig ook ouers in oor hul regte en hoe jy in die belang van jou kind met die skooldistrik kan werk. As jou kind 'n leergestremdheid, wanorde of enige ander soort spesiale behoeftes het, is dit belangrik dat jy jouself vergewis van IDEA.

As die taal in die wetgewing te veel jargon bevat, kan u 'n spesiale onderwysadvokaat of iemand anders met spesiale onderwysreg vertroud maak om u te help om dit te verstaan. Onderwysers in die spesiale onderwysprogram by jou kind se skool kan ook goeie bronne wees om te vra oor IDEA.

Die Amerikaanse Departement van Onderwys vat IDEA in eenvoudige terme op sy webwerf op. Dit dui daarop dat die wet spesifiseer hoe "state en openbare agentskappe vroeë intervensie, spesiale onderwys en verwante dienste aan meer as 6,5 miljoen in aanmerking komende babas, kleuters, kinders en jeugdiges met gestremdhede verskaf."

IDEA laat ook ouers van kinders 2 en ouer toe om vroeë intervensiedienste te bekom. Intussen ontvang ouers van ouer kinders - dié tussen die ouderdomme van 3 en 21 - spesiale opleiding en verwante dienste onder die wet.

Waarom IDEA sake

IDEA is belangrik omdat dit studente met gestremdhede toelaat om die opleiding te kry wat hulle nodig het om te floreer.

In die geval van klein kinders, bied IDEA ouers toegang tot die dienste wat nodig is om te verhoed dat leergestremdhede en ander siektes 'n kind se akademiese loopbaan ten volle afskrik. Danksy vroeë intervensieprogramme kan ouers van kinders met outisme dienste ontvang om hierdie kinders vanaf vroeë ouderdom met kommunikasie en ander interpersoonlike vaardighede te help.

Sodra kinders in die skool is, mandaat die IDEA dat onderwysers en skoolamptenare hul spesifieke behoeftes in ag neem. Kinders met leergestremdhede kan nie bloot in openbare skole geïgnoreer word nie, want federale wetgewing vereis dat skole aksie moet neem om hulle te dien.

IDEA gee ook ouers se gereedskap om terug te veg as hulle glo dat 'n skool of 'n skooldistrik hulle kind se behoeftes verwaarloos.

IDEA is nie perfek nie

Terwyl IDEA uiteen sit om te verhoed dat kinders met spesiale behoeftes gediskrimineer word, is dit nie 'n perfekte wet nie. Dit is nie ongewoon vir ouers van kinders met leer of fisiese gestremdhede nie, sowel as ander uitdagings vir stemklagtes. In sommige gevalle dink hulle skole verminder koste of neem ander nadelige maatreëls wat hul kind se toegang tot gratis en toepaslike onderwys negatief beïnvloed.

As u dink dat u skool inbreuk maak op IDEA, kontak u spesiale onderwysadvokaat, 'n prokureur of die Amerikaanse Departement van Onderwys. U kan ook aansluit by organisasies wat uit ouers bestaan ​​om die nodige ondersteuning te vind om u skooldistrik se spesiale onderwysprogram te navigeer.