Wat is 'n spesifieke leergestremdheid?

Gestremdhede in lees en wiskunde is algemeen

Spesifieke leergestremdhede is 'n groep gestremdhede soos uiteengesit in die Wet op Individue met Gestremdhede Onderwys (IDEA). Die term verwys na 'n wanorde in een of meer van die basiese sielkundige prosesse wat gebruik word om taal te verstaan ​​(óf geskrewe taal of gesproke taal).

Let asseblief daarop dat die term "leerongeskiktheid" soms met mekaar omskakel word met die term "leerstoornis" - dit is dieselfde.

Voorbeelde van leergestremdhede

'N Persoon kan een leergestremdheid of veelvuldige leergestremdhede hê. Vroeë opsporing en intervensie is die sleutel om te verhoed dat 'n leergestremdheid 'n student in die klas negatief beïnvloed. Die volgende leergestremdhede raak gewoonlik studente:

Leergestremdhede kan verskeie tipes versteurings insluit. Disleksie word byvoorbeeld by leergestremdhede ingesluit by die lees van die IDEA. Dysgrafie word skriftelik by leergestremdhede ingesluit, en dyscalculia word by leerstremdhede in wiskunde ingesluit.

Ander vorme van leergestremdhede

Leergestremdhede kan ook versteurings of sindrome insluit, soos ontwikkelingsafasie, aandagstekort hiperaktiwiteitsversteuring, of Tourette se sindroom. ADHD is waarskynlik onder die bekendste van hierdie afwykings. Dit kan veroorsaak dat kinders sukkel om te fokus of te sit.

Soos ander afwykings, beïnvloed ADHD kinders op verskillende maniere. Met ander woorde, nie alle kinders met ADHD mag as gevolg daarvan leerprobleme ervaar nie.

Die Rol van Ander Gestremdhede

Spesifieke leergestremdhede word nie tipies gediagnoseer wanneer ander primêre ongeskiktheidstoestande soos visuele gestremdhede, gehoorgestremdhede, motoriese gestremdhede, verstandelike gestremdheid of emosionele versteurings teenwoordig is nie. Daarbenewens word studente wat se akademiese swakhede weens omgewings-, kulturele of ekonomiese nadele veroorsaak word, nie tipies gediagnoseer met leergestremdhede nie, tensy daar bewyse is dat die gestremdheid nie verband hou met hierdie faktore nie en die kind toepaslike opvoedkundige ingryping ontvang het.

Beweeg vorentoe

As u vermoed u kind het 'n leerstremming, raadpleeg u kind se onderwyser, skooladministrateur, berader of pediater om u kind te evalueer . Deur toetse vir u kind te bestee om 'n portefeulje van u kind se werk te neem en te hersien, kan die skoolfakulteit bepaal of 'n leerstreming teenwoordig is of nie.

Dit is egter belangrik om te onthou dat alle kinders sterk en swak punte het. Net omdat 'n kind swak is in een gebied, beteken dit nie dat sy 'n leerstoornis het nie.

Daarbenewens ontwikkel alle kinders op verskillende treë. Kinders mag nie so gevorderd wees in 'n sekere gebied soos hul broers of susters was nie. Dit beteken nie dat hulle 'n leerstoornis het nie.

As 'n kind wel 'n leergestremdheid het, is die goeie nuus dat daar baie hulp beskikbaar is. Konsultasies met die regte professionele persone kan jou kind help om die gestremdheid goed te bestuur. Trouens, baie mense met leerstoornisse gaan skool toe, verdien gevorderde grade en word suksesvolle volwassenes.

> Bron:

> Die Amerikaanse Spraak-Taal-verhoor Vereniging. Spesifieke leergestremdhede.