Wat beteken Ontwikkeling vertraag?

Ontwikkelingsvertragings -Veel-leergestremdhede

Alle kinders ontwikkel teen verskillende tariewe. Sommige kinders het vertragings in ontwikkeling en vereis vroeë intervensie. In die meeste kinders sal vertragings in geestelike en fisiese ontwikkeling verbeter. Sommige het beduidende vertragings - ontwikkelingsvertragings - wat moontlik moontlike toekomstige leergestremdhede kan aandui .

Hoe verskil ontwikkelingsvertragings van ander leergestremdhede?

Vertragings in ontwikkeling verskil van ander vorme van leergestremdhede deurdat hulle met intervensie kan verbeter en uiteindelik kan verdwyn.

Om hierdie rede is dit belangrik om bewus te wees van vroeë tekens van 'n probleem .

Sommige vertragings en gestremdhede hou verband met blootstelling aan risikofaktore gedurende die prenatale tydperk. Gelukkig is sommige van hierdie gestremdhede voorkombaar deur gepaste prenatale gesondheidsorg en gesonde prenatale lewenstylkeuses. Vertragings kan ook normaal vir jou kind wees, en sy kan dalk met haar maats inhaal sonder dat daar verdere ingryping nodig is. Ontwikkelingsvertragings is nie noodwendig voorspelbaar vir toekomstige leergestremdhede nie.

Aan die ander kant is leergestremdhede neurologiese verskille in die verwerking van inligting wat 'n persoon se vermoë om in 'n spesifieke vaardigheidsgebied te leer, ernstig beperk. Dit is, hierdie afwykings is die gevolg van werklike verskille in die manier waarop die brein prosesse, verstaan ​​en gebruik inligting. Almal het verskille in leervermoëns, maar mense met leergestremdhede het ernstige probleme wat deur hul lewens voortduur.

Daar is geen "geneesmiddel" vir leergestremdhede nie. Spesiale onderwysprogramme kan mense help om hierdie siektes te hanteer en te vergoed, maar die leergestremdheid sal 'n leeftyd verduur. Om gestremde mense te leer, kan probleme ondervind in die skool of op die werk. Hierdie gestremdhede kan ook selfstandige lewens- en sosiale verhoudings beïnvloed.

Tipes ontwikkelingsvertragings

Ontwikkelingsvertragings in enige van die volgende areas kan die potensiaal vir leergestremdheid voorstel:

Spesiale Onderwysdienste

Studente met ontwikkelingsvertragings kwalifiseer vir spesiale onderwysdienste, soos volledige evaluering, ontwikkeling van 'n GOP, spesiaal ontwerpte onderrig en verwante dienste.

Openbare skole bied skerms en omvattende assesseringsdienste om te bepaal of u kind 'n ontwikkelingsvertraging het, hoe belangrik dit is en indien spesiale onderwys benodig word. Toekomstige toetse soos jou kind groei, kan leer gestremdhede opspoor.

Definisie van spesiaal ontwerpte onderrig

SDI staan ​​ook bekend as spesiale onderrig, individualisering of gedifferensieerde onderrig.

Kragtens die Wet op Individue met Gestremdhede , die federale wet op spesiale onderwysprogramme, moet elke student se geïndividualiseerde onderwysplan (IEP) verskeie elemente bevat oor hoe hierdie studente akademiese doelwitte sal bereik.

Onder hierdie elemente is 'n beskrywing van spesiaal ontwerpte instruksie.

SDI verwys na die onderrigstrategieë en metodes wat onderwysers gebruik om studente met leergestremdhede en ander tipes leerafwykings op te lei.