Hulp vir leesbegrip Leergestremdhede

Leer hoe om hulp vir leerstoornisse in lees te kry

'N Leergestremdheid in leesbegrip beïnvloed die leerder se vermoë om die betekenis van woorde en gedeeltes te verstaan. Studente met 'n leergestremdheid in leesbegrip kan ook sukkel met basiese leesvaardighede soos dekoderende woorde, maar begrip is die groter swakheid.

Sommige studente met 'n leergestremdheid in leesbegrip kan hardop lees met min of geen probleme om woorde te uitspreek, maar hulle verstaan ​​nie of onthou wat hulle gelees het nie.

Lees hardop, hul woorde en frases word dikwels gelees sonder gevoel, geen verandering in toon nie, geen logiese frasering en geen ritme of tempo nie.

oorsake

'N Leergestremdheid in leesbegrip hou waarskynlik probleme met taalverwerking en visuele redeneringsentrums van die brein in. 'N Leergestremdheid kan voortspruit uit oorerflike toestande of ontwikkelingsverskille in die brein. 'N Leerongeskiktheid is nie bloot as gevolg van visieprobleme , probleme met gehoor of spraak of gebrek aan toepaslike onderrig nie.

simptome

Mense met 'n leergestremdheid in leesbegrip het probleme om die belangrike idees in leesgedeeltes te verstaan. Hulle het probleme met basiese leesvaardighede soos woordherkenning. In sommige gevalle kan hulle hardop hardop lees, maar verstaan ​​nie of onthou wat hulle gelees het nie. Hul frasering en vlotheid is dikwels swak. Hulle vermy dikwels lees en is gefrustreerd met leeswerk in die skool.

Natuurlik, leesbegripsprobleme affekteer baie akademiese areas.

evaluering

Evaluering kan inligting verskaf om opvoeders te help om effektiewe strategieë te ontwikkel. Tipiese strategieë fokus op die gebruik van voorlesingstake, gemedieerde leesinstruksie, grafiese organisering en verbetering van begrip en behoud.

Onderwysers gebruik assesseringsinligting om die spesifieke tipes leesprobleme wat 'n student het, te identifiseer en hulle kies effektiewe strategieë om die probleme reg te stel. Hierdie inligting is ingesluit in die kind se IEP. Studentevordering word gemeet, en aanpassings word gemaak soos benodig.

Algemene wanopvattings

Alle studente met 'n leergestremdheid het 'n risiko om in hul vermoëns onderskat te word. Mense met 'n leergestremdheid in leesbegrip het algemene leervermoë wat so hoog of hoër is as diegene sonder leergestremdhede. Hulle het eenvoudig 'n vaardigheidstekort in hierdie enkele area. Mense met leergestremdhede moet harder werk om hul werk te doen. Hulle kan lyk asof hulle nie die moeite doen nie, wanneer hulle eintlik net oorweldig word. Om gestremde kinders te leer ken dat hulle agter hul eweknieë is, wat hul selfbeeld en motivering beïnvloed.

Toetsing en Assessering

Leergestremdheid diagnostiese lees toetse kan gebruik word om te bepaal watter spesifieke tipe probleme die leerder se leesvaardighede beïnvloed. Deur waarnemings, ontleding van studentewerk, kognitiewe assessering en moontlik taalassessering, meet opvoeders jou kind se vordering en kan hulle geïndividualiseerde onderwysprogramme ontwikkel.

ondersteuning

As u van mening is dat u of u kind 'n leergestremdheid in leesbegrip het, kontak u skoolhoof of berader vir inligting oor hoe om 'n assessering te versoek. As skoolpersoneel u nie kan help nie, kontak u skooldirekteur se spesiale onderwysadministrateur vir hulp.

Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan hul skool se advieskantoor help met die vind van hulpbronne vir assessering en verblyf vir hul leergestremdheid.