Wat is Dyscalculia leer gestremdheid?

Dyscalculia is 'n breë term vir ernstige probleme in wiskunde. Dit sluit alle soorte wiskundeprobleme in, wat wissel van onvermoë om die betekenis van getalle te verstaan ​​tot onvermoë om wiskundebeginsels toe te pas om probleme op te los. Dyscalculia is een tipe leerongeskiktheid wat in spesiale onderwysprogramme bedien kan word.

Oorsake van wiskunde gestremdhede

Soos met ander vorme van leergestremdhede, word daar vermoed dat dyscalculia die taal- en visuele verwerkingsentrums van die brein betrek.

Bewyse dui op leergestremdhede soos dyscalculia kan geërf word of kan veroorsaak word deur probleme met breinontwikkeling. Blootstelling aan prenatale of omgewingstowwe (soos loodverf) kan ook 'n rol speel.

eienskappe

Dyscalculia sluit 'n wye verskeidenheid wiskunde probleme in. Dyscalculia behels die onvermoë om die betekenis van getalle te verstaan. Studente met Dyscalculia kan nie basiese bewerkings van optelling en aftrekking verstaan ​​nie. Hulle mag nie komplekse probleme soos vermenigvuldiging, deling en meer abstrakte probleme verstaan ​​nie . Omdat hulle nie wiskundebegrippe verstaan ​​nie, onthou hulle nie en kan hulle nie bou om meer komplekse probleme te bemeester nie.

assessering

As jy vermoed dat jou kind dyscalculia het, kan jy 'n verwysing vir assessering doen om 'n diagnose te bepaal. Waarskynlik sal die skool evalueer om vas te stel of jou kind 'n leergestremdheid in wiskunde het, eerder as om die term dyscalculia te gebruik.

Dit sal ' n evaluering vereis om die spesifieke tipe foute wat elke individuele kind maak, te identifiseer. As jou kind vir spesiale onderwys kwalifiseer, sal onderwysers 'n individuele onderwysprogram ontwikkel. Tipiese strategieë fokus op die ontwikkeling van wiskunde-woordeskat en begrip van wiskundebegrippe en -operasies.

wanopvattings

Mense met leergestremdhede soos dyscalculia is in gevaar om gesien te word as minder in staat as wat hulle is. Hulle het egter algemene vermoë om te leer wat vergelykbaar is met of hoër as baie van hul eweknieë. Hulle het op sekere gebiede spesifieke vaardigheidsvlakke. Op baie maniere het studente met leergestremdhede kreatiewe probleemoplossingsvaardighede en kan dit goed bereik met toepaslike spesiaal ontwerpte onderrig.

Assessering van Dyscalculia

Sommige assesserings word spesifiek bemark as dyscalculietoetse. Dit is egter moontlik vir evalueerders om vas te stel of 'n kind dyscalculia en leergestremdhede in wiskunde het deur algemene tipes diagnostiese wiskunde assesserings, resensies van studentewerk en kognitiewe assesserings. Wat assessering ook al gebruik is, is dat dit belangrik is dat evalueerders die spesifieke tekorte identifiseer wat jou kind se wiskundige vermoëns beïnvloed om onderwysers in staat te stel om toepaslike onderrig te ontwikkel om die probleme aan te spreek.

Wat om te doen as jy jou kind vermoed, het dyscalculia

As u glo of u kind dyscalculia het en moontlik gestremd is, kontak u skoolhoof of berader vir inligting oor hoe om 'n assessering vir u kind te versoek.

Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan die skooladviserende kantoor help met die vind van toepaslike hulpbronne.

Dyscalculia is 'n termyn wat nie tipies in skole gebruik word nie

Jou kind se skool mag nie die term dyscalculia gebruik nie, maar dit kan nog steeds jou kind se leergestremdheid toepaslik evalueer. Tipies gebruik openbare skole die etikette en taal van federale IDEA regulasies . Dyscalculia is 'n diagnostiese term wat in psigiatriese diagnostiese stelsels voorkom. Skole beskou dit as een van die verskillende tipes wiskundeafwykings wat hulle onder die etiket kan dien, leergestremdheid.