Leergestremdhede in basiese leesvaardighede

Leesvaardighede is die sleutel tot opvoedkundige vordering

Leergestremdhede in basiese leeswerk beïnvloed die vermoë om woorde in isolasie en in gedeeltes te lees. Studente met leergestremdhede in basiese leeswerk het probleme om die verhouding tussen letters en klanke te verstaan. Verwarring met gewone letterklippies soos ds, sh, ing, str en ight is algemeen in die leerprobleme van basiese leesvaardighede.

Oorsake van basiese leesleergestremdhede

Leergestremdhede in basiese leeswerk hou waarskynlik probleme met taalverwerking en visuele redeneringsentrums van die brein in. Hulle word vermoedelik veroorsaak deur geërfde toestande of ontwikkelingsverskille in die brein en omgewingsfaktore. Hulle is nie bloot as gevolg van visieprobleme , probleme met gehoor- of spraak- en taalgebrek , of gebrek aan onderrig nie.

Simptome van basiese leesleergestremdhede

Mense met leergestremdhede in basiese leeswerk het moeite om die verband tussen letters en klanke te verstaan. As gevolg daarvan kan die leer gedeaktiveer nie woorde dekodeer of klankvaardighede gebruik om woorde uit te klink nie. Lees is fisies en sielkundig gedreineer vir mense met leergestremdhede. Skoolprobleme is verleentheid vir baie mense met leergestremdhede, en hulle sal vermy lees wanneer hulle kan.

Onderrig vir leergestremdhede in basiese leeswerk

Leergestremdheidevaluering kan inligting verskaf om opvoeders te help identifiseer die spesifieke tipes leesfoute wat 'n kind maak. Hulle gebruik hierdie inligting om 'n onderrigplan te ontwikkel en uit navorsingsgebaseerde strategieë te kies wat waarskynlik effektief sal wees vir kinders met leergestremdhede.

Strategieë fokus op voorleestake , die ontwikkeling van woordwoordeskatwoord, gemedieerde leesinstruksies, klanke, en moontlik taalterapie om studente te help leer. Aangesien kinders basiese leesvaardighede bou, sal onderwysers aktiwiteite instel om vlotheid te verbeter.

Wanopvattings oor leergestremdhede

Alle studente met leergestremdhede kan minder in staat wees om te leer as wat hulle werklik is. Leergestremdhede kan hulle laat lyk of onbewus van die skool wees. Die meeste leer-gestremde studente het egter algemene leervermoë wat so sterk of hoër is as hul eweknieë. Dit kan geweldige frustrasie veroorsaak vir gestremde studente as gevolg van die poging wat hulle moet doen om hul werk te laat verrig. Mense met leergestremdhede weet dikwels dat hulle agter hul eweknieë is, wat hul selfbeeld en gevolglik motivering beïnvloed.

Leergestremdheid Diagnose

Diagnose van leergestremdhede is 'n komplekse proses. Gestandaardiseerde diagnostiese lees toetse kan gebruik word om te bepaal watter spesifieke tipe probleme die leerder se leesvaardighede beïnvloed. Deur waarnemings, ontleding van studentewerk, kognitiewe assessering , en moontlik taalassessering, kan opvoeders geïndividualiseerde onderwysplanne ontwikkel.

Hulp vir kinders met leergestremdhede

As u van mening is dat u of u kind 'n leergestremdheid in basiese leeswerk het, kontak u skoolhoof of berader vir inligting oor hoe om 'n assessering te versoek. Versoek 'n verwysing vir u kind aan 'n GEP-span om te bepaal of die assessering toepaslik is.

Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan hul skool se advieskantoor help om hulpbronne te vind om hul sukses te verseker.