Leergestremdhede in geskrewe uitdrukking

Moeilikheid met skryf in skool en alledaagse situasies

'N Leergestremdheid in ekspressiewe skryfwerk beïnvloed 'n persoon se vermoë om gedagtes op papier te skryf en te orden deur gepaste detail, volgorde, sinstruktuur en literêre vorm te gebruik. Mense met leergestremdhede in ekspressiewe skryfvaardighede het aansienlike probleme met die voltooiing van skoolwerk wat skryf en skryf gebruik in alledaagse situasies.

Hulle mag nie probleme met die skryf van briewe op papier hê nie, maar hulle kan nie woorde gebruik om georganiseerde gedagtes uit te druk en gedagtes op skrif te stel nie. Hulle kan ook probleme ondervind met woordgebruik.

oorsake

Leergestremdhede in ekspressiewe skryfvaardighede hou waarskynlik probleme met ekspressiewe taalverwerking en visuele redeneringsvaardigheidsentrums van die brein in. Hierdie gestremdhede word vermoedelik oorerflik of veroorsaak deur ontwikkelingsprobleme. Hulle is nie net die gevolg van probleme met ekspressiewe of ontvanklike taal- , visuele of gehoorprobleme nie, fyn motoriese spierkoördinasie, of leergestremdhede in basiese skryfvaardighede, maar hulle kan ingewikkeld wees deur hierdie toestande. Studente met leergestremdhede kan inhoud genereer, die struktuur van hul skryfwerk skep of organiseer, beplan vir die skryf van 'n samestelling, probleme met die hersiening van die teks, of probleme met die meganiese en fisiese aspekte van skryfwerk.

Toets en diagnose

Diagnostiese skryftoetse kan gebruik word om die tipe probleme wat die leerder se skryfwerk raak, te bepaal. Deur waarnemings, ontleding van studentewerk, kognitiewe assessering en moontlik taalassessering kan opvoeders die IEP-span help om 'n gepaste geïndividualiseerde onderwysprogram te ontwikkel.

Onderrig vir mense met ekspressiewe skryfstoornisse

Evaluering kan inligting verskaf om opvoeders te help om effektiewe strategieë te ontwikkel. Tipiese strategieë fokus op die ontwikkeling van voorafskryfstrategieë om gedagtes te organiseer, met grafiese organiseerders, bemiddelde skryfwerk en gebruik van skryfmodelle. Deur tydsbeplanning te bestee voordat hulle skryf, kan hulle hierdie produkte gebruik as eksterne geheue wat hulle kan aanroep wanneer hulle saamstel, werkgeheue vrystel.

Onderwysers of spraak-taalpatoloë mag ook op taalgebaseerde aspekte van skryfwerk werk om leerders te help om begrip en gesproke uitdrukking te ontwikkel.

Mites oor leergestremdhede in skryfwerk

Mense met leergestremdhede in ekspressiewe skryfwerk is minstens so intelligent as hul eweknieë. Hulle mag dalk lui lyk, maar word net oorweldig deur take te skryf. Hulle is dikwels selfbewus van hul gestremdheid en vermy skryfwerk. Oningeligte onderwysers, studente en ander volwassenes kan hulle as minder bekwaam beskou as hulle eintlik baie bekwaam en helder is. Leer gestremde studente kan hoë presteerders wees met die regte spesiaal ontwerpte onderrig en verblyf. Sommige studente verstaan ​​veel meer as wat hulle op papier kan uitdruk, en ander het ook ontvanklike taalafwykings .

Wat om te doen as jy leergestremdhede in ekspressiewe skryfvaardighede vermoed

As u van mening is dat u of u kind 'n gestremdheid in basiese skryfwerk het, kontak u skoolhoof of berader vir inligting oor hoe om 'n GEP-spanbyeenkoms te versoek om 'n verwysing vir assessering te bespreek . Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan hul skool se advieskantoor help om hulpbronne te vind om hul kanse op sukses te verbeter.