'N Oorsig van Reseptiewe Taalversteurings en Leergestremdhede

Wanneer kinders nie gesproke taal kan verstaan ​​nie

Reseptiewe taalversteuring is 'n soort leerongeskiktheid wat die vermoë beïnvloed om gesproke en soms geskrewe taal te verstaan. Studente met ontvanklike taalafwykings het dikwels probleme met spraak en hul gedagtes organiseer, wat probleme skep om mondelings met ander te kommunikeer en hul gedagtes op papier te organiseer.

Leergestremdhede in Reseptiewe Taal

'N Ontvanklike taalafwyking word geglo om verskille in taalverwerkingsentrums van die brein te betrek.

Hierdie afwykings kan voortspruit uit oorerflike toestande of kan veroorsaak word deur breinbeserings of beroerte. Reseptiewe taalkwessies kan ook 'n simptoom wees van ontwikkelingsversteurings soos outisme en Down-sindroom.

Reseptiewe taal gestremdhede

Mense met ontvanklike taalversteuring kan moeilik wees om gesproke taal te verstaan, toepaslik te reageer, of albei. Dit lei tot aansienlike probleme om te kommunikeer. Hulle sukkel met taalverwerking en die verband tussen woorde en idees wat hulle verteenwoordig. Sommige mense kan ook probleme ondervind met uitspraak van woorde en spraak / klankproduksie.

Behandeling van Reseptiewe Taalafwykings

Evaluering kan inligting verskaf om opvoeders te help om 'n effektiewe individuele onderwysprogram te ontwikkel. Tipiese strategieë fokus op taalterapie om die belangrike verbindings tussen letters, klanke en woorde te ontwikkel. Woordeskatontwikkeling, repetisie, en oefening om taal in sosiale situasies te gebruik, kan nuttig wees.

In ernstige gevalle van ontvanklike taalprobleme, kan terapeute multisensoriese tegnieke en heelgetalbenaderings gebruik.

Is Reseptiewe Taalversteuring 'n Leergestremdheid?

'N Ontvanklike taalversteuring is nie self 'n leergestremdheid nie. Dit kan egter tot gevolg hê dat kinders in akademici agterkom.

As die wanorde nie maklik of vinnig opgelos word nie, kan die leergaping uitbrei. Dus, kinders met ontvanklike taalversteuring kan spesiale akademiese ondersteuning benodig alhoewel hulle nie 'n "amptelike" leerstoornis het nie.

Mense met ontvanklike taalversteuring kan minder in staat wees as wat hulle werklik is omdat hulle hulself nie effektief uitdruk nie. In sommige gevalle is hul begrip van taal en vakke in die skool egter dikwels so goed ontwikkel as die van ander leerders se ouderdom. Hulle kan eenvoudig nie die begrip uitdruk nie.

In sommige gevalle sal kinders probleme hê met beide ekspressiewe en ontvanklike taal. Uitdrukkende taal is die vermoë om gepraat of geskrewe rede korrek, toepaslik en effektief te gebruik. Kwessies met ekspressiewe taal kan hul basis hê in 'n verskeidenheid uitdagings wat wissel van neurologiese kwessies tot spierbeheer na kognitiewe gestremdhede.

Soms bly kinders met spraakafwykings oor die jare sukkel met kommunikasie. Selfs wanneer kinders met spraakafwykings hul eweknieë opvang in terme van hul kommunikasievaardighede, kan die toenemende eise van skool en sosiale interaksie hulle sukkel.

Assessering van Reseptiewe Taalversteuring

As u van mening is dat u of u kind 'n ontvanklike taalafwyking het en 'n leergestremdheid het, kontak u skoolhoof of berader vir inligting oor hoe om 'n assessering te versoek.

Vir jonger studente kan taalgebaseerde klaskamers wat spraakterapeute betrek, nuttig wees; so ook kan standaard spraak terapie. Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan hul skool se advieskantoor help om hulpbronne te vind om hul sukses te verseker.

> Bronne