Wat dit beteken om 'n leergestremdheid in Toegepaste Wiskunde te hê

Die onvermoë om woordprobleme op te los, is 'n simptoom

'N Leerafwyking in toegepaste wiskunde beïnvloed die leerder se vermoë om wiskundevaardighede te gebruik om probleme korrek op te los. Leer oor die oorsake, tekens en behandeling van hierdie gestremdheid met hierdie resensie.

Oorsake van leergestremdhede in Toegepaste Wiskunde

Leergestremdhede in toegepaste wiskunde vaardighede behels waarskynlik probleme met numeriese taalverwerking en visuele redeneringsentrums van die brein.

Hulle is waarskynlik oorerflik en is nie bloot die gevolg van probleme met ekspressiewe of ontvanklike taal- of visuele of gehoorprobleme nie. Hulle kom ook nie alleen uit gebrek aan onderrig of ander leergestremdhede nie. Tog, met enige van hierdie toestande kan 'n leergestremdheid in toegepaste wiskunde bemoeilik word.

Tekens van leer gestremdhede in Toegepaste Wiskunde

Mense met leergestremdhede in toegepaste wiskundevaardighede sukkel om wiskundeprobleme op te los wat behels die gebruik van wiskundeberekening om werklike probleme op te los. Hulle kan probleme met die oplos van probleme in basiese vorm nie oplos nie , maar hulle kan nie probleme met die woord oplos nie omdat hulle nie kan bepaal watter elemente in die probleem belangrik is of watter operasies om te gebruik nie.

Soos met ander leergestremdhede, kan studente onttrek, wiskunde vermy of gedragsprobleme ontwikkel om uit die werk te kom wat vereis dat hulle toegepaste wiskundevaardighede gebruik. As u kind sulke gedrag toon, bespreek die moontlikheid dat u kind 'n leerprobleem met haar onderwyser het.

Onderrig vir Toegepaste Wiskunde Leer Gestremdheid

Onderwysers kan 'n aantal onderrigtegnieke gebruik om kinders met leergestremdhede beter te dien in wiskunde. Evaluering van hierdie studente deur middel van formele assesserings kan inligting verskaf om opvoeders te help om effektiewe strategieë te ontwikkel.

Tipiese strategieë fokus op werk met praktiese materiaal om leerders te help om te visualiseer wat in die probleemoplossingsproses gebeur.

Gemedieerde probleemoplossing kan leerders help om hoofkonsepte betrokke by woordprobleme te verstaan ​​en te verstaan. Onthou hoe om bedrywighede uit te voer, kan vir hulle moeilik wees omdat hulle nie die onderliggende konsep van die taak verstaan ​​nie.

Toegepaste Wiskunde leer gestremdheid mites

Mense met leergestremdhede in toegepaste wiskundevaardighede het algemene leervermoë wat so hoog of hoër as hul eweknieë is. Aangesien hulle oor die algemeen afgeronde studente kan wees, is kinders met leerstoornisse in toegepaste wiskunde soms selfbewus in die wiskundeklas en kan hulle van klasmaats onttrek en wiskunde take vermy. Gedragsprobleme in wiskunde klas verhoog die moontlikheid van 'n leergestremdheid omdat dit algemene vermydingstaktieke is en maniere om studente frustrasie uit te druk.

Toets vir 'n leergestremdheid in Toegepaste Wiskunde

Diagnostiese wiskundige toetse kan gebruik word om te bepaal watter spesifieke tipe probleme die leerder se wiskunde vaardighede beïnvloed. Deur waarnemings, ontleding van studentewerk, kognitiewe assessering, en moontlik taalassessering, kan opvoeders geïndividualiseerde onderrigplanne ontwikkel om sulke studente te help slaag.

Wat om te doen oor 'n leergestremdheid in Toegepaste Wiskunde

As u glo dat u of u kind 'n leergestremdheid in toegepaste wiskunde het, kontak u skoolhoof, onderwyser of berader vir inligting oor hoe om 'n assessering te versoek.

Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan hul skool se advieskantoor help om hulpbronne te vind om hul sukses te verseker.