Leergestremdhede in die ekspressiewe taal

Uitdrukkende taalafwykings - Assessering en Behandeling

As u kind of geliefde gediagnoseer is met 'n ekspressiewe taalafwyking, wat beteken dit? Wat kan hierdie probleme veroorsaak, hoe word dit geëvalueer, en hoe kan hulle behandel word?

definisie

Uitdrukkende taalafwyking is 'n leergestremdheid wat kommunikasie van gedagtes met behulp van gesproke taal en soms basiese geskrewe taal en ekspressiewe geskrewe taal beïnvloed .

Kinders met hierdie versteuring verstaan ​​dikwels taal (dit wil sê, hulle het nie 'n ontvanklike taal gestremdheid nie), maar vind dit moeilik om te kommunikeer soos wat hulle op hul ouderdom óf mondelings of skriftelik verwag word.

oorsake

Uitdrukkende taalafwykings lei tot probleme met taalverwerkingsentrums van die brein.

Hierdie afwykings kan die gevolg wees van baie oorsake, maar dikwels is 'n direkte oorsaak nie voor die hand liggend nie. Hulle kan verwant wees aan genetiese toestande, skade aan die serebrum van die brein, óf in utero of later of wanvoeding. Hulle kan ook veroorsaak word deur breinbeserings soos traumatiese breinbeserings (TBIs) of beroerte.

Taalverwerkingsafwykings kan 'n rol speel in beide disleksie en outisme.

eienskappe

Mense met ekspressiewe taalafwykings kan verstaan ​​wat aan hulle gesê word of in passasies geskryf word, maar hulle het aansienlike probleme om te kommunikeer, wat kan wissel van baie mild tot ernstig.

Hulle sukkel met taalverwerking en die verband tussen woorde en idees wat hulle verteenwoordig. Sommige mense kan ook probleme met uitspraak van woorde hê.

Sommige studente met ekspressiewe taalafwykings mag ook probleme met ontvanklike taal hê .

Kinders met ekspressiewe taalversteuring kan dalk stil of antwoord met slegs 'n paar woorde voorkom.

Hulle gebruik dikwels die vul woorde soos "um" in reaksie op 'n vraag of mag die vraag net herhaal. Woordeskat is geneig om op ouderdom te verminder en die aantal woorde wat saamgevoeg word, is dikwels minder as ander kinders van dieselfde ouderdom.

Evaluering en Behandeling

Evaluering kan inligting verskaf om opvoeders te help om effektiewe strategieë te ontwikkel.

Tipiese strategieë fokus op taalterapie om die belangrike konsepte te ontwikkel wat nodig is om te kommunikeer. Woordeskatontwikkeling, repetisie en oefening om taal in sosiale situasies te gebruik, is dikwels nuttige terapeutiese metodes.

Studente met aansienlike kommunikasieafwykings mag uitgebreide, spesiaal ontwerpte instruksies op hul geïndividualiseerde onderwysplanne (IEP's) benodig .

mites

Dit is belangrik dat almal met 'n kind met 'n ekspressiewe taalversteuring werk - beide by die skool en by die huis - om te besef dat die kind kan verstaan ​​wat rondom haar gesê word, aangesien dit dikwels nie duidelik is uit die woorde wat sy of haar geskrewe woorde gebruik nie . Dit kan baie frustrerend wees en kan lei tot 'n aantal emosies wat wissel van hartseer tot woede.

Mense met ekspressiewe taalversteuring kan minder bekwaam wees as wat hulle werklik is omdat hulle hulself nie effektief kan uitdruk nie.

Behalwe in seldsame gevalle, is hul begrip van taal en vakke in die skool dikwels so goed ontwikkel as die van ander leerders se ouderdom. Met ander woorde, uitdrukkende taalafwykings weerspieël gewoonlik niks van 'n kind se intelligensie nie.

assessering

Diagnostiese skryfwerk en spraak- / taaltoetse kan gebruik word om te bepaal watter spesifieke tipes taalprobleme die leerder se kommunikasievaardighede beïnvloed. Deur waarnemings, ontleding van studentewerk, kognitiewe assessering , en arbeidsterapie evaluasies, spraak-patoloë en onderwysers kan geïndividualiseerde terapie- en opvoedingsprogramme ontwikkel wat die student sal help leer.

Die hantering

Aangesien mense met hierdie siektetoestande probleme ondervind om hul innerlike ervaring te kommunikeer, kan dit baie frustrerend wees. As u 'n ekspressiewe taalafwyking het, kan dit lei tot verdere probleme soos 'n afname in selfbeeld en sosiale isolasie.

Die versorging van 'n kind met hierdie siektes moet veelvlakkig wees, nie net taalontwikkeling nie, maar ook hierdie ander kwessies. Berading kan baie behulpsaam wees aangesien 'n kind die sosiale kwessies rakende haar gestremdheid hanteer. Ander maatreëls wat daarop gemik is om 'n kind se selfbeeld te verhoog, is ook baie belangrik.

Wat om volgende te doen

As u glo dat u kind 'n ekspressiewe taalafwyking het en 'n leerongeskiktheid het wat spesiale onderwys vereis, kontak u skoolhoof of berader vir inligting oor hoe om 'n assessering te versoek. Vir studente in kollege- en beroepsprogramme kan hul skool se advieskantoor help om hulpbronne te vind om hul sukses te verseker. Studente met ekspressiewe taalgebreke en ander leergestremdhede sal selfvoorspraakvaardighede moet ontwikkel.

Bronne:

Amerikaanse Nasionale Biblioteek van Geneeskunde. Medline Plus. Uitdrukkende taalafwyking - Ontwikkelings. Opgedateer 05/18/16. https://medlineplus.gov/ency/article/001544.htm