Strategieë om taalverwerkingsprobleme te oorkom

Sommige studente sukkel om skriftelike woorde, spraak of albei te verstaan. Hierdie ekstra las vertaal soms gedragsprobleme: Aangesien studente die uitdaging ervaar om taal minder effektief te verwerk as hul eweknieë, word hulle soms onoplettend of selfs ontwrigtend in die klaskamer.

Hierdie studente kan egter floreer met die regte mengsel van ondersteuning van ouers en onderwyspersoneel.

Gebruik verskeie verskillende benaderings gelyktydig om te help om die behoeftes van studente te akkommodeer met taalverwerkingsprobleme, ontvanklike taalgestremdhede , disleksie- en luisterbegripsvlakke .

Verduidelik die taal

Bied geskrewe materiaal kortliks en direkte terme, sonder om nie-noodsaaklike besonderhede en dubbele negatiewe uit te skakel. Gebruik algemene woorde in plaas van skaars woorde met meer lettergrepe. U kan sukses vind met die onderrig met onderwysers of tutors om lesse in blinker taal aan te bied, maar as u nie kan kry wat u van die skool benodig nie, oorweeg dit om vooraf opdragte te hersien om namens u kind vereenvoudigings aan te bied.

Verminder onnodige afleiding

Studente wat taalverwerkende uitdagings ervaar, speel dikwels beter as hul leerstyl regstreekse betrokkenheid by die leermateriaal aanmoedig, sonder dat hulle deur onnodige inhoud geplaas word. Byvoorbeeld, toetse met "gotcha" meervoudige keusevrae bied baie groter uitdagings vir hierdie kinders as oop vrae wat hulle toelaat om uit te druk wat hulle weet in terme wat hulle verstaan.

Werk saam met u kind se onderwysers om toetsprosedures aan te moedig wat die afleidings wat verwant is - maar anders as toetsopsies en woordeskat teenwoordig is, verminder.

Moedig portuurondersteuning aan

Sommige kinders leer beter wanneer hulle as 'n groep leer. Moedig jou kind aan om saam met vriende te studeer of om speletjies te speel met vriende wat taalvaardighede versigtig versterk.

Woordspele by die huis bied 'n minder formele en minder stresvolle leeromgewing as 'n klaskamer.

As jou kind sosiaal sukkel, wil jy dalk eerlik met die ouers van sy vriende praat oor jou kind se behoeftes. Kinders met taalverwerkingsuitdagings dra geen waarskuwingstekens nie, dus kan ander ouers jou kind se gedrag verkeerd interpreteer. 'N Vriendelike ouer-ouer klets vroeg in 'n kind se vriendskap kan 'n groot verskil in jou kind se langtermyn selfvertroue maak.

Bied genoeg tyd en ruimte

Laat ekstra tyd toe vir jou kind om na te luister, dink oor en vorm sy eie gedagtes oor die geskrewe en gesproke materiaal wat in die klas gebruik word. Moenie onmiddellike begrip dwing nie - soms benodig kinders 'n bietjie ekstra tyd om te verwerk. 'N Omgewing wat jou kind se leerstyl mees bevorderlik maak, is ook van belang: Sommige kinders verkies stilte, terwyl ander beter met baie agtergrond geraas het om die sintuie te stimuleer.

Vra onderwysers om lesings by te woon tydens tuis- en tuisessies tydens tuisafspeel. Om die materiaal te herleef, kan die oorspronklike les versterk.

Gebruik gemengde media

Gebruik visuele modelle en praktiese projekte om jou kind te help om materiaal te verstaan ​​met behulp van haar visuele en fisiese leervaardighede.

Laat haar toe om multisensoriese materiaal en strategieë te gebruik. Waar woorde misluk, kan kuns en musiek slaag.

Werk saam met onderwysers en tutors sodat u kind visuele modelle en projekte kan gebruik as alternatiewe vir skriftelike opdragte of gesproke aanbiedings indien moontlik. Maak liberale gebruik van visuele modelle, prente, video's, rekenaargegenereerde modelle of enige ander nie-verbale media om haar visuele redeneringsvaardighede te verbeter om opdragte op nuwe maniere te verstaan.

Moedig aktiewe leesvaardighede aan

Identifiseer die belangrikste dele van die teks en instruksies. Gebruik 'n highlighter en herlei die instruksies in eenvoudige, bondige terme. Help jou kind dan om op te som wat hy gelees het en vra hom om dit in sy eie woorde te skryf.

Skep 'n studiegids wat sleutelwoordeskat insluit met definisies, riglyne vir vrae en 'n duidelike stelling van leerdoelwitte vir die lees of taak. Help jou kind om die vrae en doelwitte in die studiegids te verwant aan die opdrag self. Vra hom om krities te dink oor hoe die instruksies en opdrag verband hou met mekaar.

Fokus op Klein Wins

Breek groter opdragte in kleiner afdelings en laat jou kind 'n pouse neem of 'n klein beloning verdien wanneer elke afdeling stiptelik voltooi word. Nie net sal dit help om die stres van 'n groot projek te verlig nie, maar jy kan vroegtydig vordering maak om te sien dat sy op koers is. Dit is minder pynlik om 'n klein deel van 'n werkstuk te herhaal as om 'n groter projek te sien wat buite-basis is!

Gee voorbeelde van goeie werk, en dui op eienskappe van die werk wat bydra tot die kwaliteit daarvan. Maak seker dat jou kind verstaan ​​watter eienskappe goeie werk onderskei van swak werk - en dat sy kan verduidelik hoekom die twee verskil.

> Bronne

> Petersen IT, Bates JE, D'Onofrio BM, et al. Taalvermoë voorspel die ontwikkeling van gedragsprobleme by kinders. Tydskrif van abnormale sielkunde . 2013; 122 (2): 542-557. doi: 10,1037 / a0031963.