Hoe lees vloei ontwikkelings

Leesvaardigheid verwys na die vermoë om vinnig, glad, maklik en met uitdrukking te lees. Om vlot te lees, moet 'n leser verstaan ​​hoe die simbole op die bladsy (die letters) verband hou met die klanke van die taal, hoe die klanke saammeng word om woorde te vorm, wat die woorde beteken en wat die woorde saam in 'n sin beteken.

Stadiums van leesvaardigheid

In die aanvanklike stadiums van leer om te lees , is 'n leser so gefokus op die dekodering van die woorde op die bladsy, dat hy nie veel geestelike energie het om oor te gee aan betekenis nie.

Om die woorde te dekodeer, klink 'n beginleser die woorde - hy verbind klanke aan die letters wat hy sien en probeer om daardie klanke saam te voeg om woorde te vorm. Dan moet hy weet wat die woord beteken.

As 'n leser 'n onbekende woord ervaar, is die dekodering baie moeiliker omdat hy dan die betekenis van die woord moet probeer uit die konteks, uit die omliggende woorde. Dit beteken egter dat die leser die omliggende woorde moet kan dekodeer - en onthou hulle, en dan die betekenis van die onbekende woord uitwerk. Jy kan sien dat daar nogal 'n bietjie by leeswerk betrokke is.

Dekodering vs lees met uitdrukking

As 'n leser beter word om die woorde te dekodeer, sal hy die woorde vinniger kan lees. Maar dit beteken nie dat hy met uitdrukking kan lees nie. Lees met uitdrukking beteken dat 'n kind nie in 'n monotone lees nie, met alle woorde wat gelyke klem val.

Om te weet watter woorde om te beklemtoon, vereis dat 'n leser die betekenis verstaan, nie net van die individuele woorde nie, maar ook van hele sinne en selfs hele gedeeltes. Hy moet ook die betekenis van die woorde en sinne verstaan.

Dit beteken dat as hy 'n storie lees, hy die storie moet verstaan.

Let op die verskil tussen hierdie twee lesings van die drie klein varke :

  1. "Ek sal. Huff. En. Ek sal. Puff. En ek sal. Blaas. Jou huis.
  2. "Ek sal huff! En ek sal puff! En ek sal jou huis blaas!"

In die eerste lesing herken die kind elke individuele woord. Dit is een van die eerste stadiums van lees. Op hierdie stadium kan die kind die individuele woorde dekodeer, maar hy kan nie die woorde saambring om betekenis te genereer nie. Dit is nie 'n vlot leeswerk nie.

In die tweede lesing kan die kind nie net die individuele woorde dekodeer nie, maar kan hy ook verstaan ​​hoe die woorde saamwerk om betekenis te skep. Hy herken nie net woorde nie, maar woordgroepe. Hy weet watter woorde 'n sin maak en hy weet waar die klem val.

Om 'n vlot leser te wees, moet 'n kind ontwikkelings gereed wees. Dit beteken dat sy brein voldoende ontwikkel moet word. Dit is waarom vroeë lees gesien word as 'n teken van begaafdheid .