Hoe om voor te berei vir 'n GEP-spanbyeenkoms

IEP-spanne ontwikkel individuele opvoedingsprogramme

GEP-spanbyeenkomste is 'n belangrike deel van u spesiale opvoedingsprogram. Leer wat om te verwag tydens vergaderings en hoe jy aktief aan hierdie belangrike besluitnemingsproses kan deelneem. Om voor te berei vir 'n GEP- spanbyeenkoms, is belangrik vir u aktiewe en effektiewe deelname. Voor die vergadering:

Ken jou regte as 'n ouer- en IEP-spanlid

As ouer van 'n kind met 'n leergestremdheid onder IDEA , het u spesifieke ouerregte . As u 'n afskrif van u regte het, kan dit nuttig wees om hulle voor die vergadering te hersien. As jy vrae het oor jou regte, praat met jou skool se IEP-spanvoorsitter of jou skooldistrik se spesiale onderwyskoördineerder.

Stel 'n GEP-span-ontmoetingsdatum in

In die meeste gevalle sal die IEP-spanvoorsitter jou kontak om 'n tyd en plek te skeduleer wat onderling aanvaarbaar is om die vergadering te hou. Vooraf moet u ook skriftelik kennis gee van die vergadering.

U en die skool mag egter instem om die skriftelike kennisgewing te skaf om die vergadering so gou as moontlik te hou indien daar 'n behoefte is om dit te doen.

Leer meer oor lede van die IEP-span en hul rolle

As gevolg van die noodsaaklikheid om vertroulikheid te beskerm, sal u kind se IEP-spanbyeenkoms waarskynlik in 'n konferensiekamer, klaskamer of kantoor gehou word waar privaatheid verseker kan word.

Afhangende van die doel van die vergadering kan die deelnemers die volgende insluit:

'N Tipiese Vergaderingsformaat