Wiskunde onderrig aan kinders met taalgebrek

Hands-on, multisensoriese, visuele onderrigstrategieë

Taal- en ouditiewe verwerkingstekorte beïnvloed die vermoë om taal- en wiskundebegrippe te leer en probleme op te los. Studente kan ontvanklike of ekspressiewe taalprobleme hê wat hul leerwyse aansienlik kan beïnvloed en die vermoë om uit te druk wat hulle nie verstaan ​​nie of hoe hulle probleme opgelos het nie.

Hierdie wenke kan jou kind help leer om sy ouditiewe verwerkings swakhede of leergestremdheid (LD) te verwerk om sy wiskundewerk suksesvol af te handel.

1 -

Vennoot met onderwysers om taal- en ouditiewe prosesseringstekorte te bestuur
Matthias Tunger / LOOK-foto / Getty

Alle ouers moet aktief betrokke wees by hul kinders se opvoeding. Dit geld veral vir die leer van gestremde kinders . Vra onderwysers om:

Gebruik hierdie inligting om jou kind te help om instruksies te verstaan ​​en sy huiswerk akkuraat te voltooi.

2 -

Gebruik hands-on-materiaal om jou kind se wiskundebegrip te verbeter

Verbeter u kind se begrip van wiskundebegrippe:

3 -

Herskryf Woordprobleme om Ouditiewe Begrip te verbeter

4 -

Voorsien stap-vir-stap-modelle van probleemoplossing

Vir spesifieke leergestremdhede (SLD'e) in basiese wiskunde of toegepaste wiskunde, verskaf stap-vir-stap modelle wat demonstreer hoe om wiskundeprobleme op te los. Wiskundeboeke bevat dikwels probleme wat vereis dat die student spronge in logika moet maak om nuwe vaardighede te leer sonder om die stappe te wys wat nodig is om die probleme te doen. Hierdie praktyk kan studente met taalverwerkingstekorte frustreer omdat hulle probleme ondervind met die taalgebaseerde verstandelike redeneringsvaardighede wat nodig is om daardie spronge te maak. Plaas eerder die kind met modelle om alle vorme van probleme wat in die opdrag ingesluit is op te los, sodat hy kan leer sonder dat mondelinge verwerkings swakhede in die pad kom.

5 -

Het 'n Ouer - Onderwysers Konferensie - Versoek Modifikasies vir Wiskunde

Oorweeg dit om vir 'n ouer-onderwyser konferensie te vra. As u kind 'n gediagnoseerde leergestremdheid het of 'n artikel 504-plan het, vra 'n GOP of Artikel 504- konferensie om strategieë te bespreek om u kind te help.