Ouerlike Insetverklaring op u kind se IEP-vorm

Moenie die kans verloor om jou mening te sê nie

Onder al die besonderhede oor u kind se geïndividualiseerde onderwysprogram ( IEP ), is daar 'n spasie vir u insette as ouer. U het dit dalk gemis, saam met spasies vir insette deur die onderwyser, maatskaplike werker, sielkundige, spraak-taalpatoloog, fisiese terapeut en arbeidsterapeut. As ouer is jy 'n kritieke deel van jou kind se IEP.

Dit is jou geleentheid om jou stem gedokumenteer te hê.

Ouerinvoer op die IEP gee

Die ouerinsetruimte mag nie leeg wees nie. Dit kan dalk deur jou saakbestuurder ingevul word op grond van die stellings wat jy tydens die IEP-vergadering gemaak het . Gaan dit noukeurig na om te sien of dit jou opinies en insette weerspieël. Maar as jy sien dat daar wanpersepsies is of jy nie saamstem met wat geskryf is nie, kan jy verduidelik wat jy bedoel het. U kan ook spesifieke voorstelle hê of wil dokumenteer.

Skryf jou insette op en vra dat dit ingevoer word in die ouer-insetruimte op die IEP. Jy sal die taal hoflik en professioneel wil maak, in ooreenstemming met 'n regsdokument. Beskou noukeurig wat jy wil hê diegene wat hierdie plan uitvoer, moet weet, en hoe jy wil hê hulle moet dink aan jou en jou gesin.

U kan die ouerinsetruimte gebruik om amptelike erkenning te gee aan informele ooreenkomste wat u met onderwysers en administrateurs gemaak het.

Een voorbeeld sou wees as 'n seun in die skool se badkamer by die middag in stryd gebly het toe dit druk was. Die skoolverpleegkundige het voorgestel dat hy op daardie tydstip haar badkamer gebruik en hierdie plan het goed gewerk. Dokumenteer hierdie voorstel in die ouer-insetruimte op die volgende GOP sodat dit deur sy span gesien sal word, veral as hy skole verander.

U kan ook die ouerlike insetruimte gebruik om akademiese of gedragstaktieke voor te stel wat volgens die onderwyser se diskresie gebruik kan word. Aangesien jou kind vlakke verander, soos vir hoërskool, wil jy dalk doelwitte insluit wat jy aan 'n nuwe stel onderwysers wil kommunikeer. Byvoorbeeld, as jou seun hoërskool betree en jy graag meer selfstandigheid wil beklemtoon, kan jy 'n verklaring soos hierdie insluit:

A. is 'n baie vriendelike en mondelinge tiener, en mag dalk meer volwasse en bekwaam wees as wat hy is. As gevolg van sy Fetale Alkohol Spektrumversteuring, kan hy soms nie goeie besluite neem of selfbeheersing toon nie, veral onder stres. As gevolg hiervan word aanbeveel dat individue met FASD deurlopend toesig moet hê deur die tienerjare en daarna. Ek glo dat daar maniere is om A. die gevoel van onafhanklikheid te gee terwyl hy steeds 'n gepaste mate van waaksaamheid handhaaf en ek hoop dat sy onderwysers en ek saam kan werk sodat A. 'n gelukkige en veilige skoolervaring kan bly.

Maak seker jou sê

As u 'n besondere besorgdheid, aanbeveling of beswaar gebruik, maak gebruik van die ouerlike insetruimte op die OEP, sodat dit gedokumenteer sal word. U het 'n unieke uitsig op u kind, en sonder dit sal die algehele prentjie nooit volledig wees nie.