Maak Multisensoriese Onderrigmateriaal

Multisensoriese tegnieke word gereeld gebruik vir studente met leergestremdhede (LD) Multisensoriese onderrigtegnieke en -strategieë stimuleer leer deur studente op verskeie vlakke te betrek. Hulle moedig studente aan om sommige of al hul sintuie te gebruik om:

Waarom Multisensoriese Tegnieke is belangrik vir studente met LD's

Studente met LD'e het tipies verskillende verskille in een of meer areas van lees, skryf, wiskunde, luisterbegrip en ekspressiewe taal. Multisensoriese tegnieke stel studente in staat om hul persoonlike areas van krag te gebruik om hulle te help leer. Hulle kan wissel van eenvoudig tot kompleks, afhangende van die behoeftes van die student en die taak op hande.

Multisensoriese Tegnieke Help Onderwysers Raak Leerstyle

Sommige navorsers teoretiseer dat baie studente 'n area van sensoriese leersterkte het, wat soms 'n leerstyl genoem word. Hierdie navorsing dui daarop dat wanneer studente geleer word met tegnieke wat ooreenstem met hul leerstyle, hulle makliker, vinniger leer, en konsepte makliker kan behou en toepas op toekomstige leer.

Die meeste studente, met 'n gestremdheid of nie, geniet die innemende verskeidenheid wat multisensoriese tegnieke kan bied.

Stimulerende visuele beredenering en leer

Multisensoriese tegnieke sluit dikwels visuele onderrigmetodes en -strategieë in, soos die gebruik van:

Ouditiewe tegnieke

Multisensoriese tegnieke wat op klank fokus en die verbale redenering stimuleer, word ouditiewe tegnieke genoem. Ouditiewe tegnieke sluit in strategieë soos die gebruik van:

Taktiele Onderwysmetodes

Multisensoriese tegnieke wat gebruik maak van die aanvoeling, word taktiele metodes genoem. Taktiele metodes sluit in strategieë soos:

Kinetiese Metodes

Multisensoriese metodes wat liggaamsbeweging gebruik, word kinestetiese metodes genoem. Dit behels fyn en bruto motoriese beweging soos:

Resepte om jou eie multisensoriese materiaal te maak