Belangrikheid van verbale intelligensie

Gesproke en geskrewe woorde is die sleutel tot sukses in baie situasies

Verbale intelligensie is die vermoë om inligting te analiseer en probleme op te los deur taalgebaseerde redenasie te gebruik. Taalgebaseerde redenasie kan behels lees of luister na woorde, praat, skryf of selfs dink. Van die klaskamer leer sosiale kommunikasie tot SMS en e-pos, ons moderne wêreld is gebou om te luister of woorde te lees vir betekenis en uitdrukking van kennis deur gesproke taal.

Wat is verbale take?

Verbale take is werk wat ons doen deur met woorde te werk, te manipuleer of te gebruik. Mondelinge take kan konkrete of abstrakte idees insluit . Hulle kan ook geïnternaliseerde taalgebaseerde redenasie behels, andersins bekend as selfsprekend. Mondelinge take behels vaardighede soos:

Hoekom dit belangrik is

Vroeëkindonderrig word dikwels rondom nie-verbale redenering gebou omdat baie jong kinders spraak- en taalvaardighede teen verskillende tariewe ontwikkel. Voorskoolse kinders kan die meeste van hul skoolure spandeer op aktiwiteite soos vingerverf, sang, beweging, buitelugspel en kunsvlyt - alle aktiwiteite wat voltooi kan word met min mondelinge onderrig of gesproke reaksie.

Sodra kinders in die skool is, word verbale intelligensie steeds belangriker. Selfs kleuters en eerste gradeerders word gevra om na te luister en gesproke instruksies te volg ("trek jou baadjies aan en maak by die deur oop"). Die kind wat slegs 'n gedeelte van die instruksies hoor en verstaan, kan nie met die res van die groep tred hou nie.

Terselfdertyd word kinders gevra om mondelings vrae te beantwoord ("watter plant is die langste?"), En hulle begin (of dikteer) skriftelike taal gebruik.

Verbale redenasie word toenemend belangrik in skoolwerk aangesien kinders ouer word en meer gebruik maak van boeke, video's en in-klasgesprekke. Teen die tyd dat 'n kind middel- en hoërskool bereik, benodig die oorgrote meerderheid skoolwerk 'n hoë vlak van verbale intelligensie. Lees- en taalkuns take vereis verbale redeneringsvaardighede. Selfs die meer abstrakte kursusse soos wiskunde en fisika vereis verbale redeneringsvaardighede, aangesien die meeste begrippe mondeling deur die onderwyser ingevoer word of in 'n handboek in skriftelike vorm ingevoer word.

In die kollege en in die werkplek is verbale intelligensie sentraal tot onderrig en opleiding. Dit is 'n seldsame werk wat nie 'n vorm van taalgebaseerde lisensiëring of eksamen behels nie, en die meeste werksgeleenthede behels ten minste 'n paar mondelinge onderrig.

Hoe verbale intelligensie word gemeet

Verbale redenasie word tipies geassesseer in 'n volledige intellektuele assessering van IK. Basiese verbale redenasie kan ook geëvalueer word deur middel van kort intelligensietoetse en taalassessering. Waarneming en een-tot-een assesserings kan ook uitgevoer word.

Remediëring en verduidelikings vir stadige ontwikkeling in verbale redenering

Wanneer verbale redenasie stadig is om te ontwikkel, kan remediëring spraakterapie, leesondersteuning en gespesialiseerde taalkunsprogramme insluit. Dit is belangrik om te onthou dat verbale intelligensie nie identies met IK is nie.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat 'n individu probleme met gesproke taal kan hê as gevolg van baie versteurings wat nie met intelligensie verband hou nie. Voorbeelde sluit in gehooruitdagings, outisme en aandaggebreksversteuring. As dit so is, is dit dikwels nuttig om gedrukte of visuele gereedskap te gebruik om akademiese sukses en insluiting te ondersteun.