Jou kind se kumulatiewe rekord of lêer

Watter ouers moet weet oor hierdie opvoedkundige rekords

Wat is 'n kind se kumulatiewe rekord of lêer? Kortom, dit is 'n lêer van algemene skoolinligting wat tipies grade, bywoning, dissipline, gestandaardiseerde assesseringsverslae en ander inligting bevat van 'n student se opvoedkundige loopbaan.

Ouers het die reg om die lêer te inspekteer en kopieë van enige inligting in 'n kumulatiewe lêer te hê.

Wanneer ouers vra om 'n oorsig van opvoedkundige rekords om vas te stel waarom hul kind in die skool sukkel, is die student se kumulatiewe lêer een van die dokumente wat hulle ondersoek.

Kom meer te wete oor kumulatiewe lêers en opvoedkundige rekords resensies.

Waarom opvoedkundige rekords-oorsigte nodig is

'N Deeglike hersiening van 'n student se rekords behels die analise van sy hele opvoedkundige geskiedenis, dus evalueerders probeer om rekords te kry van enige vorige skole wat die kind moontlik bygewoon het. Inligting uit die student se lêers kan belangrike inligting verskaf wat hulpeksaminatore verstaan ​​waarom die kind probleme in die skool het.

Sulke resensies is veral nuttig as die kind te jonk is om te artikuleer wat die probleem is, en ouers en onderwysers was ook verward oor die kind se leerprobleme.

Die inhoud van 'n kind se kumulatiewe rekord

'N Opvoedkundige rekordoorsig sluit die kumulatiewe lêers in wat skole vir studente handhaaf.

Benewens die voormelde inligting bevat kumulatiewe lêers tipies 'n geskiedenis van die programme wat kinders bygewoon het, vorige ondersteuningsdienste aan kinders of hul familielede, en 'n opvoedkundige prestasiegeskiedenis.

Kumulatiewe lêers is ook geneig om die name van vorige onderwysers te bevat wat beskikbaar mag wees vir verdere navorsing oor die student se opvoedkundige geskiedenis.

Laastens bevat sulke lêers gewoonlik rekords oor die aantal kere wat 'n student mag verskuif of verander het, en die student se gesondheidsrekords, soos immuniseringsrekords. Gesamentlik kan hierdie inligting lig werp op waarom studente sukkel, maar dit kan nie noodwendig onthul of 'n student 'n leergestremdheid het wat spesiale onderwysdienste benodig nie.

Die Opvoedkundige Rekordsoorsig sluit in Spesiale Onderwysgeskiedenis

Alhoewel sommige studente wat onderhewig is aan opvoedkundige rekords-resensies nie 'n diagnose van 'n leerongeskiktheid mag hê nie, kan ander studente in hierdie situasie reeds in spesiale onderwysklasse wees. Studente met 'n geskiedenis van plasing in spesiale onderwys sal 'n spesiale onderrigvouer hê wat die skoolfakulteit tydens die opvoedkundige rekordsoorsig sal raadpleeg. Die spesiale onderwysmap word tipies apart van die kind se kumulatiewe vouer gestoor om die student se vertroulikheidsregte te beskerm.

Slegs opvoeders met 'n wettige opvoedkundige belangstelling in die kind het toegang tot die gids. Spesiale onderwysvouers sluit tipies huidige en vorige posisies en dienste in. 'N Spesiale opvoedkundige rekord sal normaalweg die volgende hê:

As jy vrae het

As jy vrae het oor die hersiening van die opvoedkundige rekords, bespreek jou bekommernisse met jou kind se onderwyser, 'n skooladministrateur of 'n ander fakulteitslid. As u 'n spesiale onderwysvoorsiener het, kan hierdie individu u ook deur die hersieningsproses begelei en u laat weet watter stappe daarby betrokke is.