Is die graad behoud van reg vir jou kind?

Graadretensie verwys na die praktyk om 'n kind vir meer as een jaar in dieselfde graad te hou, gewoonlik weens swak skoolprestasie. In die meeste gevalle behou ouers en opvoeders studente omdat hulle nie vaardighede bemeester het om suksesvol te wees op die volgende graadvlak nie. Hulle glo dat die ontvang van dieselfde opdrag vir nog 'n jaar meer tyd sal bied vir die kind om die vaardighede te leer en fisies en intellektueel te verouder.

Voordele van Graadretensie

Onder sekere omstandighede kan retensie 'n positiewe impak op 'n kind se leer hê. Oor die algemeen kan retensie help wanneer:

Nadele van Graadretensie

Navorsing oor die doeltreffendheid van behoud het getoon dat in baie gevalle behoud alleen is nie voldoende om studente se leerprobleme op te los nie. As 'n student onderprestasie ervaar, 'n leergestremdheid of ander leerprobleem ervaar, kan die behoud alleen nie nuttig wees nie.

In hierdie gevalle sal studente meer opvoedkundige ondersteuning benodig soos:

Enkele negatiewe wat verband hou met graad behoud sluit in:

Wat kan gedoen word om probleme met behoud te voorkom?