Erkenning van leergestremdheidsimptome

Leergestremdheidsimptome by kinders

Leergestremdhede behels chroniese probleme met leer, maar nie almal sukkel om simptome van 'n gestremdheid te wees nie .

Die meeste studente sukkel om soms te leer. Trouens, sukkel met nuwe materiaal is 'n normale deel van die leerproses en nie altyd 'n simptoom van leergestremdhede nie. Sommige leerstryd is voordelig vir leerders. Die bykomende poging om uitdagende take te voltooi, kan die probleemoplossing verbeter om langtermyngeheue te verbeter.

In die vroeë kinderjare kan simptome van leergestremdhede eers as ontwikkelingsvertragings by sommige kinders voorkom. Dit is egter belangrik om te onthou dat baie kinders met ontwikkelingsvertragings vroegtydig ingryp in spesiale onderwysprogramme en later nie in hul skooljare gestremdhede sal ontwikkel nie.

In laerskooljare kan probleme met skoolwerk en onderprestasie meer ernstige simptome van leerprobleme aandui. Studente met simptome wat nie mettertyd met toepaslike intervensies verbeter nie, kan leer gestremdhede hê. Verdagte leergestremdheidsimptome wanneer studente:

Leergestremdhede en gedrag

Om te weet watter gedragstekens en simptome om te soek, help ouers om vroeër intervensie vir kinders met leergestremdhede te kry. Algemene gedragstekens van gestremdhede val binne twee kategorieë, internaliserende en eksterniserende gedrag.

Studente met leergestremdhede wat gedragshandelinge internaliseer wat hulself meestal beïnvloed en soms deur die volwassenes om hulle oor die hoof gesien word. Studente met eksternerende gedrag het 'n meer voor die hand liggende uitwerking op diegene rondom hulle en word gewoonlik vroeër erken as probleme. Beide groepe studente is in gevaar om as probleme beskou te word eerder as om probleme te hê.

Interneer Leer Gestremde Studente

Studente met internaliserende gedrag is oor die algemeen stil en kan teruggetrek word. Hulle word verleë deur die aandag en bekommerd oor die moontlikheid dat hul akademiese swakhede deur ander gesien word. Hierdie studente kan 'n verskeidenheid van gedrag toon, insluitend:

Algemene Eksterneiseringsgedrag van Studente met Leergestremdhede

Studente met simptome wat eksternaliseer, is moeilik om te mis. Hierdie studente is dikwels hard en ontwrigtend. Dit lyk of hulle aandag wil hê, al is dit negatief. Hulle mag dalk grap oor hul swak werk. Hulle mag ander vervelende ander geniet omdat hulle voel dit verskuif die fokus weg van hul swak akademiese vaardighede. Binne, egter, mag hulle magteloos en skaam voel. Daar is baie maniere waarop eksternisators probleme toon. Sommige van hierdie gedrag sluit in:

Die meeste studente met leergestremdhede en aandagstekorte hiperaktiwiteitsversteurings (ADHD) is tipies eksternisators.

Wat om te doen as jy die leergestremdheid vermoed

As jy vermoed dat jy gestremdheid simptome leer, hou 'n rekord van die probleme wat jy by die huis het. Lys die strategieë wat jy probeer om die simptome aan te spreek. Dit is belangrik om u kind se onderwyser of berader te kontak om u kind se probleemgedragsimptome en akademiese probleme te bespreek. Onderwysers kan ander strategieë voorstel om tuis en op skool te gebruik en kan u help om 'n verwysing vir formele evaluering te doen indien 'n leerongeskiktheid vermoed word. Kom meer te wete oor die leerproses vir gestremdheid.

Diagnose deur evaluering is die eerste stap om vas te stel of u kind voldoen aan die vereistes vir gestremdhede onder die Wet op Individue met Gestremdhede. Kinders wat kwalifiseer vir IDEA-dienste, ook genoem spesiale onderwysprogramme, sal 'n geïndividualiseerde onderwysprogram ontvang . As ouer van 'n kind met 'n gestremdheid, het u spesifieke regte onder die IDEA .