Spesiaal ontwerpte instruksie vir kinders met leergestremdhede

Wat is die definisie van spesiaal ontwerpte instruksie (SDI) en watter kinders baat daarby? Kry die feite oor SDI en hoekom dit in skole benodig word.

Definisie van spesiaal ontwerpte onderrig

SDI staan ​​ook bekend as spesiale onderrig, individualisering of gedifferensieerde onderrig. Kragtens die Wet op Individue met Gestremdhede , die federale wet op spesiale onderwysprogramme, moet elke student se geïndividualiseerde onderwysplan (IEP) verskeie elemente bevat oor hoe hierdie studente akademiese doelwitte sal bereik.

Onder hierdie elemente is 'n beskrywing van spesiaal ontwerpte instruksie.

SDI verwys na die onderrigstrategieë en metodes wat onderwysers gebruik om studente met leergestremdhede en ander tipes leerafwykings op te lei. Om spesiaal ontwerpte onderrig vir elke student met 'n leergestremdheid te ontwikkel, werk opvoeders en ouers saam om studentewerk, evalueringsinligting en enige ander beskikbare data te analiseer om die student se sterk punte en swakpunte te bepaal.

Op grond van daardie student se unieke leerbehoeftes word strategieë ontwikkel. Onderwysers gaan voort om studente se vordering te meet en veranderinge in onderrig aan te bring.

voorbeelde

'N Student met 'n leergestremdheid kan skoolwerk toegeken word wat dieselfde akademiese standaard as sy tipiese eweknieë onderrig, maar die onderwyser kan die manier verander waarop die spesiale behoeftes student die standaard geleer of die opdrag voltooi om die kind se unieke behoeftes te bevredig.

Sê die onderwyser gee 'n les oor die vergelyking en kontrasterende van 'n klaskamer van vyfde graders. Die onderwyser kan die tipiese studente in die klas vertel om al die maniere te lys waarin twee karakters in 'n storie dieselfde of verskillend van mekaar is. Maar die onderwyser kan die kind met 'n leergestremdheid 'n grafiese, of visuele, organiseerder gee om die student die begrip beter te verstaan.

Die onderwyser kan die meisie byvoorbeeld 'n Venn-diagram gee, sodat sy kan visualiseer hoe die karakters sekere persoonlikheidseienskappe het wat oorvleuel en ander wat nie. Die onderwyser kan ook die kind toelaat om na 'n oudio-opname van die storie te luister, sodat sy die woorde kan hoor soos sy lees, of sy 'n leergestremdheid in lees het.

As gevolg van die spesiaal ontwerpte instruksie wat hierdie student ontvang, kan die kind ook 'n langer tydperk kry om die opdrag te voltooi.

SDI'e is nie een maat pas by almal nie

Afhangende van die leergestremdheid wat 'n kind het, kan die spesiaal ontwerpte instruksie verskil. Met ander woorde, SDI is nie 'n een-grootte-pas-alle mandaat. Een kind kan 'n gestremdheid in lees hê, terwyl 'n ander 'n leergestremdheid in wiskunde kan hê. Ander kan skryfgestremdhede of wiskunde leer gestremdhede skryf.

Spesiaal ontwerpte instruksie moet voldoen aan die behoeftes van al hierdie individuele kinders, soos uiteengesit in hul IEP.

Verandering van spesiaal ontwerpte onderrig

IEP's word elke skooljaar hersien, en ouers en onderwysers kan aanpassings maak aan die SDI wat 'n kind jaarliks ​​ontvang. Na die hersiening van die geïndividualiseerde onderwysplan kan ouers, onderwysers, beraders en ander lede van die IEP-span besluit dat die kind nuwe vorme van geïndividualiseerde onderrig moet ontvang of minder SDI benodig as wat hy die vorige jaar gedoen het.