Waarom IDEA Ouers Lêer Klagtes Teen Skole

Konflikte wat ouers veroorsaak om formele klagtes te lê

Spesiale opvoedingsverskille gebeur. Ouers van kinders met leergestremdhede kan soms nie saamstem met hoe skole hul kinders se programme bestuur nie. Gelukkig kan baie van die meningsverskille informeel opgelos word. Wanneer probleme ernstig is, kan ouers formele optrede neem om hulle te help oplos. Om die topkonflikte te leer wat veroorsaak dat ouers formele klagtes kan indien of regstappe teen skooldistrikte kan doen, kan jou help om vas te stel of jy dieselfde moet doen.

1 -

Versuim om te kommunikeer - Onderwysers en personeel rapporteer nie vordering aan ouers nie
Wat veroorsaak dat ouers klagtes maak oor hul kind se spesiale onderwys ?. Cavan Images / Digital Vision / Getty Images

Wanneer onderwysers en skoolpersoneel nie vorderingsverslae met ouers deel nie, kan konflikte ontstaan. Versuim om te kommunikeer kan veroorsaak word deur:

As jy op enige manier gefrustreerd voel met jou kind se spesiale opvoeding, kyk na hierdie idees oor hoe om besorgdheid aan spesiale onderwysers te bring .

2 -

Moeilike kommunikasie met skole - vyandigheid tussen ouers, skoolpersoneel

Konflikte word vererger wanneer ouers en skoolpersoneel vyandig met mekaar is. Wanneer ouers se en onderwysers se gedrag oneerbiedig en kwaad word, kan verhoudings so gespanne wees dat die kind emosioneel en akademies kan ly. Enkele redes wat vyandige verhoudings kan ontwikkel, sluit in:

Wederkerige respek tussen ouers en onderwysers is van kritieke belang om 'n ondersteunende omgewing vir hul kind te handhaaf. Ouers kan baie gefrustreerd raak as hulle nie aktief betrokke is by alle aspekte van hul kind se sorg nie, en moet dit wees as hulle uitgelaat word. Herinner jouself hoekom ouers 'n belangrike rol as deel van die spesiale onderwysspan vir hul kind het.

3 -

Versuim om onderrig en dienste te verskaf - Skool implementeer nie EPE nie

Versuim om spesiaal ontwerpte instruksies te verskaf, 'n geïndividualiseerde onderwysprogram (IEP) te implementeer, of verwante dienste te verskaf wat vereis word op 'n GOP is gereelde redes waarom ouers amptelike klagtes teen skooldistrikte indien. Versuim om 'n GOP te implementeer kan behels:

4 -

Versuim om gelyke toegang tot skoolprogramme en -dienste te bied

Wanneer skole nie gelyke toegang verleen tot programme en dienste soos buitemuurse aktiwiteite, sportprogramme of toegang tot gevorderde kursusse met redelike akkommodasie nie, kan ouers klagtes indien. In baie gevalle word sulke probleme onder Artikel 504 gedek. In sommige gevalle kan ontkenning van toegang tot skoolprogramme en -dienste egter onder IDEA val.

5 -

Wanneer en hoe om 'n klag in te dien

As die skooldistrik 'n wettige reël oortree het, soos om 'n GEP-vergadering nie te hou nie , 'n evaluering af te lê, 'n tydsbeperking te bereik of die GOP te implementeer, kan u 'n klag indien. Elke skooldistrik het sy eie klagteprosedure. IDEA vereis dat u binne twee jaar nadat u van die geskil kennis het, formeel gelas vir 'n gepaste proses. As u nie binne hierdie tydraamwerk lê nie, verbeur u u reg om 'n regsgeding teen die skooldistrik te lê. Tydens die verhoorproses is u kind geregtig om in hul huidige posisie te bly totdat u 'n ooreenkoms met die skool bereik, die saak regverdig deur middel van bemiddeling, of 'n hofbesluit kry.

Die verkryging van regsdienste of 'n spesiale onderwysadvokaat tydens behoorlike proses is binne u regte as ouer en kan u kanse op sukses verhoog. Regskoste kan egter aansienlik groot wees en kan wissel van $ 1500 tot $ 7500 vir 'n tweedaagse verhoor. Daarbenewens kan 'n prokureur 10-20 ure spandeer vir die verhoor.

Voordat jy die volgende stap neem, maak seker dat jy vertroud is met ouers se regte in spesiale onderwys en kyk ook na hoe spesiale onderwysmediasie konflikoplossing bevorder

Dit kan moeilik wees om jou frustrasie in 'n konflik te balanseer en wat die beste is vir jou kind. Net jy weet watter opsie om te probeer om die probleem reg te stel sonder om regstappe te doen of 'n klag in te dien - sal die beste vir jou kind oor die langtermyn uitwerk.

Bronne:

Bergman, E., en A. Fiester. Onderrig en leer van die tegnieke van konflik oplossing vir uitdagende etiek konsultasies. Tydskrif van Kliniese Etiek . 2015. 26 (4): 312-4.