Spesiale Onderwys Bemiddeling bevorder konflik oplossing

Bemiddelings kan vermy dat die regstelsel in geskille betrokke is

Spesiale opvoedingsbemiddelings vind plaas wanneer ouers en skole nie saamstem oor spesiale onderwysprogramme vir studente met leergestremdhede nie . Omdat die bereiking van 'n besluit moeilik kan wees wanneer sulke konflikte ontstaan, volg mediasie dikwels.

Maak kennis met die bemiddelingsproses deur die stappe te leer wat moet gebeur om 'n bemiddeling te laat plaasvind, die dele van 'n bemiddeling en hoe om voort te gaan wanneer onderhandelinge misluk.

Alle partye moet ooreenkom om te bemiddel

Bemiddeling is 'n vrywillige proses. Dit is, ouers en skooladministrateurs moet vrywillig saamstem om aan bemiddeling deel te neem.

Ouers of skooladministrateurs sal moontlik bemiddeling wil oorweeg wanneer hulle 'n meerderwaardige prosesprosesverhoor wil vermy of 'n onpartydige en kundige persoon wil hê om kommunikasie te bestuur om te verseker dat almal siviel is en gehoor word.

Hulle kan ook bemiddeling oorweeg wanneer onderhandelinge in die GOP-spanbyeenkomste gestop het, en hulle wil die aangeleentheid oplos sonder om prokureursbetrokkenheid of meer adversariële besluitnemingsmetodes aan te spreek.

'N Sessie vra en beplan

Die ouers of skooldistrik kan mediasie aanvra deur hul staatsdepartement van onderwyskantoor van buitengewone kinders te kontak. Die staatsdepartement sal help met die skedulering van 'n bemiddelaar of die voorsiening van kontakinligting vir mediators aan die partye. Die bemiddelaar sal met albei partye werk om die datum, tyd en plek vir die vergadering te reël.

In die meeste gevalle sal die partye die opsie hê om die vergadering by 'n skooldistrikskantoor of op 'n neutrale plek soos 'n privaat vergaderlokaal in 'n plaaslike biblioteek, besigheids- of regeringsfasiliteit te hou.

Wanneer Bemiddeling begin

Die meeste bemiddelaars voer 'n vergadering met albei partye om die "grondreëls" te verduidelik vir hoe die bemiddeling sal voortgaan en die agenda vir die vergadering.

Hulle het ook elke deelnemer 'n ooreenkoms onderteken om die probleem te bemiddel. Die bemiddelaar of 'n ander individu sal die vergaderingsproses dokumenteer en verseker dat die onderhandeling punte aangeteken word.

Identifiseer die probleme

Die formaat vir mediasie kan wissel, afhangende van die situasie en die opleiding van die bemiddelaar. In die meeste gevalle het bemiddeling drie fases. Die eerste fase behels die definisie van die kwessies. Dit lyk dalk simplisties, maar om presies die punte van meningsverskil te bepaal is die eerste en belangrikste deel van die bemiddelingsproses. Om die probleme op 'n duidelike, bondige manier te definieer, sal die deelnemers help om maniere te identifiseer om die probleme op te los.

Onderhandeling van oplossings vir die probleme

Die tweede deel van 'n bemiddelingsessie is onderhandeling van besluite oor die kwessies wat in die bespreking geïdentifiseer is. Tipies, beide partye het die geleentheid om hul menings te gee oor hoe die sake opgelos kan word. Gedurende hierdie fase kan die partye individueel met die bemiddelaar in 'n koukus ontmoet.

In hierdie privaatvergaderings kan die partye hul opsies ondersoek, meer leer oor hul wettige regte en verpligtinge en ander aangeleenthede wat verband hou met die kwessies. Die bemiddelaar sal die vertroulikheid van beide kante behou en ook gemeenskaplike areas van ooreenkoms identifiseer om die partye te help om die resolusie te bestuur.

Die ooreenkoms skryf

Die finale deel van die bemiddelingsproses skryf die ooreenkoms. Die ooreenkoms sal insluit die punte van meningsverskil en die besluite wat deur die partye ooreengekom is. Dit sal ook 'n rooster vir die implementering van die besluit insluit. Die partye sal die ooreenkoms onderteken en kopieë sal aan alle partye gegee word. Die bemiddeling sal gesluit word, en die partye sal verplig wees om aan die bepalings van die ooreenkoms te voldoen.

Wat gebeur as onderhandelinge misluk

Bemiddelaars word opgelei om partye te help om te kommunikeer en 'n ooreenkoms te bereik, selfs wanneer onderhandelings vyandig word. Selfs die moeilikste gesprekke kan suksesvol wees met 'n goeie bemiddelaar wat die proses bestuur.

In sommige gevalle kan onderhandel egter nie.

Wanneer dit gebeur, het die partye nog steeds ander prosesse beskikbaar om die saak op te los. Beide kan 'n versoek indien vir 'n formele verhoor, of die ouers mag 'n formele klagte indien. Albei hierdie manier van besluit word tipies bestuur deur die staat se departement van onderwyskantoor van spesiale onderwys.

Kry gratis bemiddelingsdienste

Leer hoe en waar om gratis bemiddelingsdienste te kry om spesiale onderwysprobleme in openbare skole aan te spreek. Vormbriewe is beskikbaar vir aflaai om jou te help om te begin.