Hoe om jou kind se aandag en optrede te verbeter

Studente met leergestremdhede het soms probleme om in die klas by te woon. Dit is veral waar van studente wat ook aandagskansafwykings met en sonder hiperaktiwiteit het. Hierdie wenke kan help alleen of met 'n omvattende gedragsintervensieplan .