8 Basiese komponente van 'n individuele onderwysprogram

'N GEP moet doelwitte en spesiale dienste insluit wat voorsien moet word

Die Individuele Onderwysprogram (IEP) is die basiese komponent van spesiale onderwysprogramme vir kinders met leerstoornisse en ander tipes gestremdhede. Dit bestaan ​​uit individuele dele wat as 'n padkaart optree, waar u kind is, waar u wil hê, moet gaan en hoe sy daar sal kom.

Gebruik hierdie vinnige gids om die minimum vereistes te verstaan ​​wat die federale IDEA-wet spesifiseer wat 'n GOP moet bevat.

1 -

Huidige vaardigheidsvlak van die student
Maskot / Getty Images

Elke IEP moet 'n beskrywing van die kind se huidige prestasie en vaardighede in alle areas van besorgdheid insluit. Dit moet verduidelik hoe die gestremdheid sy vordering in die algemene onderwyskurrikulum beïnvloed.

Die stellings sal akademici, lewensvaardighede, fisieke funksionering en sosiale en gedragsvaardighede aanspreek. Hulle mag ook enige ander aspekte insluit wat die student se vermoë om te leer beïnvloed, insluit.

IEP-spanne gebruik tipies formele assesserings om die kind se funksionering te bepaal en 'n basislyn van prestasie te bepaal. Die span kan ook anekdotiese inligting en vorderingsdata van die student se klaskameronderwysers gebruik om hul vaardighede verder te beskryf.

2 -

Jaarlikse doelwitte vir die student

Die GOP moet inligting bevat oor 'n kind se doelwitte, wat minstens een keer per jaar opgedateer moet word. Doelstellings bepaal wat 'n student verwag om in die komende jaar te leer, insluitend akademiese vaardighede en enige relevante funksionele vaardighede.

Vir studente wat aan funksionele vaardigheidsprogramme deelneem en alternatiewe assesserings doen, moet die IEP ook meetbare korttermyndoelwitte bevat. Hierdie sal gebruik word om hul vordering te meet in die bereiking van die jaarlikse doelwitte.

3 -

Progress Tracking van die Student

Die GOP moet 'n verduideliking bevat van hoe vordering tot doelwitte en doelwitte gemeet sal word. Dit moet ook beskryf hoe hierdie inligting aan ouers gerapporteer sal word.

Dit gee ouers 'n duidelike idee van hoe hul student se vordering geëvalueer sal word. Dit dien ook as gerusstelling dat jy die vorderingsverslae sal ontvang sodat jy 'n rol in hul opleiding kan handhaaf.

4 -

Spesiale Onderwysdienste vir die Student

Die GOP moet 'n beskrywing bevat van die student se spesiale onderwysprogram wat ontwerp is om aan sy spesifieke behoeftes te voldoen. Dit gee besonderhede oor spesiaal ontwerpte instruksies en enige verwante dienste wat die student sal ontvang om hom te help om sy opvoedkundige doelwitte te bereik.

5 -

Duur van Dienste vir die Student

Die GOP moet 'n geprojekteerde begin- en einddatum insluit van enige dienste wat die GEP-span voor stel. Dit sluit besonderhede oor die frekwensie van die dienste en waar dit afgelewer word. Die bedoeling is om te verseker dat almal presies verstaan ​​wanneer en waar jou student se individuele program sal plaasvind.

6 -

Deelname aan hoofstroom klaskamers vir die student

Hierdie afdeling verseker dat kinders in die minste beperkende omgewing opgevoed word in die grootste mate wat toepaslik is. By die voorbereiding daarvan moet die IEP-span oorweeg of en hoe die kind aan algemene onderwysprogramme met kinders in hoofstroom-klaskamers sal deelneem.

Die GOP moet die hoeveelheid tyd bepaal wat 'n student aan hierdie klasse sal deelneem. Dit sal ook die rasionaal vir die besluit verduidelik.

7 -

Toets aanpassings vir die student

Die IEP moet verduidelik watter tipes toetse vir die student gebruik word. Dit moet ook verduidelik waarom dit nodig is. Indien 'n student aan alternatiewe assesserings deelneem, moet die rasionaal vir daardie besluit ingesluit word in die GOP.

8 -

Oorsigoorsig vir die student

Nie later as 'n kind se 16de verjaardag moet 'n GOP meetbare doelwitte vir die student se verwagte postekondoorprogram insluit nie. Dit sal ook 'n beskrywing bevat van die dienste wat nodig is vir die student om daardie doelwitte te bereik.

Oorgangsdoelwitte en dienste fokus op onderrig- ​​en ondersteuningsdienste wat nodig is om die student te help om van die skoolomgewing te beweeg en in 'n werk, beroepsprogram of ander program wat ontwerp is om onafhanklike lewe te bevorder. Die doelwitte behoort ook 'n student voor te berei vir haarself in die kollege.

'N Woord Van Verywell

As 'n IEP nodig is vir u kind, maak seker dat u al die besonderhede verstaan. Vra vrae van die IEP-span en kyk vir die opdaterings oor jou student se vordering. Deur jouself in hul opleiding te betrek, kan u die resultate van hierdie program help maksimeer.

> Bron:

> Kantoor van Spesiale Onderwysprogramme. IDEA Regulasies: Individuele Onderwysprogram (IEP). Amerikaanse Departement van Onderwys. 2006. https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html

> Kantoor van Spesiale Onderwys en Rehabilitasiedienste. 'N Oorgangsgids vir Postekondensiële Onderwys en Indiensneming vir Studente en Jeug Met Gestremdhede . Amerikaanse Departement van Onderwys. 2017. https://sites.ed.gov/idea/files/postsecondary-transition-guide-may-2017.pdf

> Amerikaanse Departement van Onderwys. 'N Gids tot die geïndividualiseerde onderwysprogram. 2000.