Leergestremdhede en Akademiese Onderprestasie

Lae selfbeeld en swak organisatoriese vaardighede is faktore

Kinders met leergestremdhede loop meer risiko's vir akademiese onderprestasie in die skool as wat ons verwag. Baie kinders sukkel in hul spesifieke area van gediagnoseerde akademiese swakheid en verrig hul potensiaal in vakke waar hulle geen gestremdheid het nie.

Hierdie vorm van onderprestasie in die skool is skadelik, want dit beïnvloed studente se selfbeeld , kan lei tot skoolmislukking en hou studente daarvan om hul volle potensiaal op skool en later in die lewe te bereik. Leer oor onderprestasie onder studente met leergestremdhede - sy tekens, oorsake en wat jy daaraan kan doen.

1 -

Wat is onderprestasie?
'N Student sukkel in 'n klaskamer. Zigy Kaluzny / Getty Images

Onderprestasie onder kinders met leergestremdhede kom voor wanneer hulle nie hul potensiaal verrig in gebiede waar hulle nie gestremd is nie. Byvoorbeeld, 'n onderdanige student kan 'n gediagnoseerde leergestremdheid in lees hê. Sy wiskunde prestasie-assessering kan wys dat sy vaardighede op gelyke voet met eweknieë moet wees, maar hy is nie in die vak nie.

2 -

Tekens van onderprestasie

Algemene tekens van akademiese onderprestasie in studente met leergestremdhede kan insluit die versuim om huiswerk te voltooi of in 'n klas te plaas wat nie die student se gestremdheid behels nie. Gebrek aan motivering of oninteresses in die skool, tesame met die neiging om verskonings vir skoolmislukking te maak, is addisionele tekens.

Weiering om skuld of verantwoordelikheid vir sy eie prestasie te aanvaar, dagdroom of te veel sosialiseer en skoolwerk die laagste prioriteit te maak, dui ook op onderprestasie.

Studente met dalende grade en wat nie tevrede of trots op skoolwerk het nie, ly waarskynlik ook aan onderprestasie. Dieselfde geld vir studente wat hulself sien asof hulle nie die kans het om te slaag nie, so optree asof hulle alreeds verslaan is eerder as om goed te presteer.

3 -

Om te weet wanneer skoolonderprestasie 'n probleem is

Studente met leergestremdhede, soos almal, mag nie die beste werk doen nie. Soms ontvang die meeste studente swak grade op werkopdragte. Verder gaan baie studente deur fases waar hulle skoolwerk laat sak. Skoolonderprestasie moet as 'n probleem beskou word as:

4 -

Oorsake van onderprestasie in die skool

Oorsake van onderprestasie is dikwels kompleks en kan moeilik wees om te bepaal. Die student mag oorweldig voel en nie in staat wees om beter te doen nie, of hulle kan deur eweknieë beïnvloed word.

Sommige spesiale behoeftes wat studente voel, word deur onderwysers gekies of 'n leerstyl wat nie in die klas geakkommodeer word nie. Hulle mag dalk nie die vermoë hê om hulself te dissiplineer om die werk te doen of ouers se of onderwysers se gesag te weerstaan ​​nie.

Studente wat te veel onafhanklikheid by die huis of skool toegelaat het, mag ook sukkel. Ander studente onderpresteer as 'n manier om aandag van ouers of onderwysers te kry.

Ander oorsake sluit in lae onderwyserverwagtinge, gapings in bywoning, gereelde beweeg, onvoldoende voorafgaande onderrig of ongesonde verhoudings by die skool of tuis.

meer

5 -

Strategieë om skoolonderprestasie te verbeter

Afhangende van die oorsaak van onderprestasie is dit moontlik om 'n onderprester te help verbeter. Vroeë intervensie verhoog die moontlikheid van verbetering en kan voorkom dat die gedrag 'n probleem in die volwasse lewe word.

Ontmoet jou kind se onderwyser en die IEP-span om die probleem te bespreek en idees te deel om te help. Bou positiewe kommunikasie met skoolpersoneel.

Oorweeg om 'n assessering te vra om enige onderliggende probleme te diagnoseer en moontlike intervensies voor te stel. Dink aan raad en begeleiding vir jou kind.

Verken die moontlikheid van 'n gedragswysigingsplan wat akademici en optrede-gedrag rig.

6 -

Ondersteun belangstellings en aktiwiteite wat u kind geniet

Alhoewel dit nodig mag wees om aktiwiteite buite skool te beperk om tyd vir u kind te gee om sy skoolwerk te doen, weerstaan ​​die versoeking om dit heeltemal te stop. Jou kind benodig iets positiefs in sy lewe om stres te verminder en hom gemotiveerd te hou.

Help jou kind om positiewe verhoudings met ander te bou . As jou kind nie buite aktiwiteite het nie, help hom om iets te identifiseer wat hy sal geniet .

7 -

Werk aan organisatoriese vaardighede

Jou kind kan baat vind by die verbetering van haar organisatoriese vaardighede soos die gebruik van 'n beplanner en die organisering van haar werkplek by die huis.

8 -

Vind ouerondersteuningsgroepe

Die hantering van 'n kind se skoolmislukking is stresvol vir ouers. Baie vind hulp deur ondersteuningsgroepe vir ouers van kinders met gestremdhede. Ondersteuningsgroepe bied 'n forum vir bespreking en maniere om algemene probleme te hanteer. Vra jou skoolberader of kontak jou staatsdepartement se onderwyskantoor vir uitsonderlike kinders vir inligting oor groepe in jou omgewing.