5 Verskillende tipes kinderdissipline

Leer oor die verskillende filosofieë en tegnieke

Alhoewel nuwe ouerskapboeke en kinderdissipline-strategieë altyd aan die brand is, is baie "nuwe" ouerskap idees eintlik subtipes van die basiese vyf tipes dissipline. Kenners stem nie altyd saam oor watter soort dissipline die beste is nie, maar dit is duidelik dat daar voordele van elkeen is.

Om vas te stel watter tipe dissipline reg is vir jou gesin, moet 'n persoonlike keuse wees wat gebaseer is op jou temperament , jou kind se temperament en jou familie se dissiplinêre filosofieë. Daar is nie 'n enkele tipe dissipline wat vir alle kinders of alle gesinne en in elke situasie sal werk nie. Dit is waarskynlik dat jy 'n eklektiese benadering kan neem, waar jy 'n paar verskillende tegnieke van elke tipe dissipline gebruik.

1 -

Positiewe Dissipline
digitalskillet / Getty Images

Positiewe dissipline is gebaseer op lof en aanmoediging. In plaas van om op straf te konsentreer, hou ouers dissipline oor onderrig.

Ouers leer probleemoplossingsvaardighede en werk met hul kind om oplossings te ontwikkel. Positiewe dissipline gebruik gesinsvergaderings en 'n gesaghebbende benadering om gedragsprobleme aan te spreek.

Byvoorbeeld: 'n 6-jarige weier om sy huiswerk te doen.

'N Ouer wat positiewe dissipline gebruik, kan saam met die kind gaan sit en sê: "Ek weet jou onderwyser wil hê jy moet jou wiskundevraestel vanaand gedoen het en jy wil dit nie doen nie. Wat kan ons doen om die papier te kry sodat u mev Smith kan wys dat u al u huiswerk betyds gedoen het? "

meer

2 -

Sagte Dissipline

Sagte dissipline fokus op die voorkoming van probleme. Herleiding word dikwels gebruik om kinders weg te stuur van slegte gedrag.

Kinders kry gevolge, maar sagte dissipline gaan nie oor skaamte nie. In plaas daarvan gebruik ouers dikwels humor en afleiding. Die fokus van sagte dissipline gaan oor ouers wat hul eie emosies bestuur terwyl hulle die kind se wangedrag aanspreek.

Byvoorbeeld: 'n 6-jarige weier om sy huiswerk te doen.

'N Ouer met sagte dissipline kan met humor reageer deur te sê: "Wil jy eerder 'n twee bladsy papier aan jou onderwyser skryf, en verduidelik waarom jy nie jou wiskunde vanaand wou doen nie?" Sodra die situasie versprei is, sou 'n sagte dissiplinêre waarskynlik bied aan om na die wiskundevraestel langs die kind te kyk om dit te bespreek.

meer

3 -

Grensgebaseerde Dissipline

Grensgerigte dissipline fokus op die stel van grense en maak die reëls duidelik voor. Kinders word dan keuses gegee en daar is duidelike gevolge vir wangedrag, soos logiese gevolge of natuurlike gevolge .

Byvoorbeeld: 'n 6-jarige weier om sy huiswerk te doen.

'N Ouer wat grensgebaseerde dissipline gebruik, sal 'n beperking stel en die gevolg daarvan duidelik maak deur te sê: "Jy sal nie van jou elektronika vanaand gebruik kan word totdat jou werk gedoen is nie."

meer

4 -

Gedragsverandering

Gedragswysiging fokus op positiewe en negatiewe gevolge. Goeie gedrag word versterk met lof of belonings . Wangedrag word ontmoedig deur die gebruik van negatiewe en negatiewe gevolge, soos die verlies van voorregte.

Byvoorbeeld: 'n 6-jarige weier om sy huiswerk te doen.

'N Ouer wat gedragsmodifikasie gebruik, kan die kind herinner aan enige voorafbepaalde belonings wat reeds in plek is deur te sê: "Onthou, sodra u huiswerk klaar is, kan u die rekenaar vir 30 minute gebruik." Lof sal aangebied word as die kind kies om te voldoen . Die ouer sal enige protes ignoreer.

meer

5 -

Emosieafrigting

Emosieafrigting is 'n vyf-stap-dissiplinêre proses wat fokus op die opvoeding van kinders oor gevoelens . Wanneer kinders hul gevoelens verstaan, kan hulle hulle verbaleer eerder as om op hulle te reageer. Kinders word geleer dat hul gevoelens reg is en ouers help hulle om gepaste maniere te leer om hul emosies te hanteer.

Byvoorbeeld: 'n 6-jarige weier om sy huiswerk te doen.

'N Ouer wat emosionele afrigting gebruik, sal waarskynlik probeer om die kind te help om gevoelens te identifiseer deur te sê: "Ek weet dit maak jou hartseer dat jy nie die hele nag kan speel nie, want jy moet jou huiswerk doen. Wiskunde kan soms ook baie moeilik wees en dit maak jou gefrustreerd wanneer jy nie die antwoorde ken nie of wanneer dit baie lank neem. Kom ons spandeer 'n paar minute om 'n prentjie te teken oor hoe jy voel wanneer dit tyd is om jou wiskunde huiswerk te doen. "

meer