Terapie vir Voorskoolse Spraak en Taalvertragings

Frustrasie met praat en toneelspel kan tekens wees

As jou voorskoolse kind se spraak en taalontwikkeling agter haar eweknieë lag, kan jy wonder of sy behandeling nodig het om in te haal. Die verskille in spraak tussen jou kind en haar eweknieë mag meer uitgespreek word, aangesien sy toenemend met hulle in 'n formele leeromgewing in wisselwerking tree.

Natuurlik is die meeste ouers bekommerd oor hul kinders se ontwikkeling.

Maar soos met ander ontwikkelingsgebiede vorder kinders se spraak en taalvaardighede teen verskillende tariewe.

Alhoewel dit belangrik is om te kyk vir vertragings in u kind se spraak- en taalontwikkeling, is dit ook belangrik om te onthou dat 'n vertraging in kommunikasievaardighede nie noodwendig beteken dat 'n spraak- of taalongeskiktheid onvermydelik is nie.

Tekens van Spraakvertragings

Spesifieke spraak- en taalvaardighede moet beskou word as wat binne 'n verskeidenheid tyd plaasvind, eerder as deur presiese ouderdomme. Daar is egter algemene gedrag wat tekens kan wees van moontlike spraak- en taalvertragings waarmee u kan kyk. Is jou kind se toespraak byvoorbeeld baie anders as ander kinders in haar voorskool? Lyk onderwysers en ander kinders moeilik om jou kind te verstaan?

Is jou kind maklik gefrustreerd met leer en speel aktiwiteite wat behels dat jy met ander praat, luister of aanwysings volg?

Lyk jou kind onaangenaam vir ander en stel jy nie belang in klasaktiwiteite of speel met ander nie?

Kinders wat uitdagend praat, kan ook kwaad word, byt of ander kinders tref, eerder as om hul woorde te gebruik. Kinders wat op voorwerpe of mense wys of gryp en geluide maak om hul antwoorde te gee eerder as om voorwerpe of mense op hul name te noem, toon ook tekens van taalvertraging.

Dieselfde geld vir kinders wat sukkel om instruksies of aanwysings te volg wat een of twee stappe behels. Let op jou kind. Volg hy aktiwiteite deur ander te kyk voordat hulle homself probeer? Dan kan hy 'n spraakprobleem hê.

Ander gedrag om uit te kyk

In sommige gevalle kan jy ook moontlike tekens van spraak- en taalvertragings bekyk deur goed te let op wat jou kind sê en hoe sy dit sê. Om in enkele woorde of kort frases meestal te praat, eerder as om in volsinne te praat, kan 'n besorgdheid wees. Byvoorbeeld, 'n voorskoolse kind met vertragings kan gesteek word na 'n speelgoedvragmotor en sê, "vragmotor" eerder as om te sê: "Ek wil die vragmotor hê."

Kinders met spraakvertragings en moontlike gehoorprobleme kan die beginklanke van woorde verlaat of oor woorde met meer as een lettergreep slaan. Hulle kan klanke vervang wat soortgelyk is aan die regte klank, maar is nie die korrekte klank nie. 'N Kind mag in die plek van 'n plaas of' parm 'in plaas van' plaas 'sê' toof '.

Hierdie tipe spraakverskille is soms 'n gevolg van gereelde middeloorinfeksies tydens vroeë taalontwikkeling. In ander gevalle kan hierdie tipe spraakfoute veroorsaak word deur die gebrek aan koördinasie van die tong en spiere van die kind se mond.

Spraak-patoloë verwys hierna na mondelinge motoriese koördinasie. In beide gevalle kan spraak terapie gewoonlik spraak verbeter in hierdie toestande.

As jy vermoed dat jou voorskoolse kind 'n taalvertraging het, praat met sy pediater oor die moontlikheid om hom te laat evalueer.