Privaat Skool Betaling vir Spesiale Ed Studente

Behoefte IDEA distrikte om te betaal wanneer ouers openbare skole verlaat?

Moet skooldistrikte privaat skoolgeld betaal wanneer ouers van kinders met leergestremdhede sulke studente van openbare skool verwyder? Die antwoord hang af.

Indien die distrik 'n Vrye Toepaslike Openbare Onderwys vir die kind beskikbaar gestel het , vereis die Wet op Indiensneming van Gestremdhede (IDEA) nie skooldistrikte om te betaal vir die plasing van kinders met leergestremdhede in privaat programme as gevolg van die ouers se persoonlike besluit om te doen nie. so.

Ouer plasing van spesiale behoeftes kinders in private programme word tipies na verwys as 'n eensydige plasingbesluit. IDEA bepaal dat skooldistrikte nie verantwoordelik is vir die betaling van privaat programme wanneer ouers 'n eensydige besluit geneem het nie.

Is skooldistrikte ooit vereis om te betaal vir plasing in privaatskole?

Onder beperkte omstandighede is dit moontlik dat openbare skooldistrikte vereis word om vir private skoolplasings te betaal. Wanneer studente met leergestremdhede nie in 'n openbare skoolprogram bedien kan word nie en die kind se individuele onderwysprogram (IEP) -span saamstem oor 'n private skoolplasing vir die kind, is die distrik verantwoordelik vir die betaling van die program.

In die meeste gevalle, wanneer die kind se besluitnemende span 'n private skoolplasing oorweeg, word 'n administratiewe vergadering gehou, insluitende die distrik se direkteur van spesiale onderwys en superintendent.

Saam maak hierdie beamptes daardie besluit.

Moet 'n distrik vir 'n eensydige plasing betaal as ouers glo dit kan nie die kind leer nie?

Terwyl ouers mag voel, het hulle regmatige rede om te vermoed dat 'n openbare skooldistrik nie die kind met 'n toepaslike opleiding kan voorsien nie, maar die geloof vereis nie alleen die distrik om vir 'n private skoolplasing te betaal nie.

Oor die algemeen het hofsake vasgestel dat distrikte die geleentheid moet kry om 'n kind met 'n toepaslike opleiding te voorsien.

Indien die distrik versuim om 'n toepaslike opleiding te verskaf, kan ouers dan 'n toepaslike program versoek. Dit kan 'n ander onderwyser, program, skool of selfs 'n privaatskool behels. As die distrik weier, kan ouers klagtes indien, mediasie of lêer versoek vir 'n behoorlike prosesverhoor in hul poging om toepaslike dienste te soek.

As die kind spesiale onderwysdienste in 'n openbare skool gehad het en die ouers kies om hul kind eensydig in 'n private skool te plaas, mag 'n hof of 'n gehoorbeampte die skooldistrik vereis om die ouers te vergoed vir programkoste indien die hof of gehoorbeampte bevind (in die loop van 'n hofverrigtinge of behoorlike prosesverhoor) dat die distrik nie 'n gratis toepaslike openbare onderwys (FAPE) aangebied het nie en die privaat program bevind word.

Het skole enige verantwoordelikheid vir eensydig geplaasde kinders in privaat programme?

Terwyl IDEA nie die skooldistrik benodig om befondsing vir 'n eensydig geplaasde kind se program te verskaf nie, moet dit die kind in die privaatskooldiensplan insluit.

Die uiteindelike doelwit is dat studente met leergestremdhede die beste opleiding kan kry - dit is by 'n openbare of private skool of 'n ander vorm van skoolopleiding.

As u kind by die openbare skool is en u ontevrede is met die onderwys wat hy ontvang, probeer om u probleme met huidige administrateurs of fakulteitslede op te los voordat u die skakel na privaatskool maak. Onderrig kan duur wees, en daar is geen waarborg dat jou kind se openbare skooldistrik die rekening sal betaal nie.