Probleme stryd met 'n spesiale Ed-program van die skool

Ouers kan stappe doen om te verseker dat skole aan hul kinders se behoeftes voldoen

Ouers van kinders met leergestremdhede kan stappe doen wanneer hulle voel dat 'n skool se spesiale onderwysprogram probleme het of nie effektief werk nie. Tipies, ouers van spesiale behoeftes, het kinders konflik met skole wanneer hulle nie saamstem oor geïndividualiseerde onderwysprogramme en dienste wat vir kinders voorsien word nie. Om skoolkonflikte suksesvol te bestuur, moet ouers voor die tyd voorberei en onderrigvaardighede leer wat die fokus op kinders se behoeftes fokus.

1 -

Ouers moet besorgdheid bring aan spesiale onderwysers
Ariel Skelley / Blend Images / Getty Images

Wanneer meningsverskille die lyn oorsteek en konflik word, is ouers en onderwysers gewoonlik gefrustreerd. Ouers verstaan ​​dat konflik nie net onaangenaam is nie, maar ook die betrokke kind kan beïnvloed. Om die konflik op te los, moet ouers:

2 -

Wanneer ouers en skole verskil oor kinders se behoeftes

Ooreenkomste word tipies gewortel in teenstrydige menings, emosies en kommunikasie. Luister aandagtig na ander se argumente om hul standpunt te verstaan. Vra vrae met die bedoeling om te verstaan. Selfs as jy nie saamstem met die mening van 'n onderwyser nie, moedig beleefde vrae aan al die lede van die IEP-span om oor die punte van meningsverskil te dink en kan beide partye help om 'n kompromie te bereik.

3 -

Wanneer Konflikte Persepsies en Menings Oorsake Ooreenkomste

As onderwysers se persepsies onakkuraat is, stel hulle in kennis sonder om krities te wees. Onderwysers en ouers bring belangrike en noodsaaklike perspektiewe vir die IEP-span . Om oop kommunikasie aan te moedig:

4 -

Beheer Jou Woede en Frustrasie

Om emosies en stres te voorkom deur afwykende resolusie, erken en verstaan ​​opvoeders se emosies sowel as jou eie. Kry die oorsaak van die probleem deur oor jou gevoelens te praat. Dit kan behulpsaam wees om jou bekommernisse op 'n wyse wat op die probleem fokus en nie die persoon wat betrokke is, te stel nie. Byvoorbeeld, "Toe ek sien dat Susan nie in wiskunde was nie, voel ek baie verward en kwaad omdat ek nie gesê het dat sy dit swak doen nie." Dit is verkiesliker dat u my nie verslae oor my kind se werk stuur nie. Laasgenoemde stelling klink beskuldigend en kan defensiwiteit veroorsaak. Hoe meer gefokus die stelling, hoe meer waarskynlik kan dit aangespreek word.

5 -

As daar geen kommunikasie is nie, is daar geen konflik oplossing nie

Verbeter begrip en verminder konflik deur:

6 -

U griefregte onder IDEA

In die meeste gevalle sal effektiewe kommunikasiestrategieë u help om konflik met u kind se skool op te los, en daar sal geen griewe en klagte prosedures wees nie. As onderhandeling misluk, is daar alternatiewe vir jou. Bespreek die probleem met u kind se berader of skoolhoof. As u nie die probleem kan oplos nie, kontak u skooldistriks- of staat se spesiale onderwysadministrateurs vir hulp. Bemiddelingsprogramme is dikwels beskikbaar om by konflikoplossing te help. U staatsvlakadministrateurs het ook 'n formele klagte en prosedures vir die verhoor van prosedures wat beskikbaar is, indien onderhandelings en bemiddelingsessies nie die probleem oplos nie.