Ouersgids vir die verstaan ​​van die intelligensie toetsresultate

Wat WISC Subtests Assesseer

As u 'n verslag van u kind se Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) -resultate ontvang het, kan u wonder wat aanlegte getoets word. Hier is 'n gids vir wat elkeen van u kind se vermoëns kan sê.

inligting

Die inligting-subtest weerspieël twee faktore in die kind se ontwikkeling van taal en kennis. Die rykdom van die kind se verbale omgewing tydens sy ontwikkeling word weerspieël in die kennisfonds.

Die vermoë om daardie kennis in die langtermyngeheue te stoor, dit te herroep, en dit mondelings uit te druk, is 'n individuele vermoë wat deur die Inligtings-subtest gemeet word.

ooreenkomste

Om taal en inligting in die langtermyngeheue te stoor, gebruik die mens 'n proses van kategorisering en konseptualisering wat van konkreet tot abstrak ontwikkel. Die soortgelyke subtest vang die kind se vermoë om verbale inligting geestelik te verwerk, kategorisering en konseptualisering van inligting in die langtermyn-geheue winkel. In die loop van die kind se ontwikkeling word hul konseptuele vaardighede van konkreet na abstrakte redenasie, 'n proses wat weerspieël word in die ooreenkomste-subtest.

woordeskat

Die woordeskat subtest weerspieël die kind se kennis van woorde en 'n hoër orde vermoë om woorde deur hul betekenisse te kategoriseer, om daardie inligting te herwin en dit met mondelinge vlotheid uit te druk. Dit is nogal 'n gevorderde taak wat weer die rykdom van die kind se taalomgewing demonstreer en sy natuurlike vermoë om daardie taal te verwerk.

begrip

Die begripsondersoek is gebaseer op sosiale begrip, 'n vaardigheid wat tekortkomend is by baie kinders met leergestremdhede of ADHD. Die sosiale begrip wat onderliggend is aan die begripsondersoeke word sterk beïnvloed deur die omgewing. Etiese oordeel kan ontbreek vir 'n verskeidenheid redes, intellektuele, omgewings- en emosionele.

Vir kinders met aansienlike swak begripsonderzoek, kan direkte onderrig in sosiale vaardighede vereis word. Weereens, die Begripsonderrigprestasie hou verband met die kind se vermoë om mondelings uit te druk.

Blok Ontwerp

'N suiwer toets van perseptuele intelligensie, Block Design is die enigste perseptuele subtest wat baie met algemene intelligensie faktore beïnvloed. Blokontwerp sal jou 'n goeie idee gee oor innate intellektuele potensiaal. Blokontwerp is egter 'n visuele-motoriese taak en swak prestasie kan ontwikkelings of verwant aan 'n motortekort wees.

Digit Span Subtest

Die Digit Span-subtest word dikwels uitgesluit van die WISC-III-administrasie en hoef nie die IK-tellings te verkry nie. Dit word ingesluit in 'n beoordeling van die faktor bekend as vryheid van distansieerbaarheid. 'N Ondersoeker mag die subtest van die Digit Span gebruik om 'n moontlike ADD / ADHD diagnose voor te stel, veral as dit korreleer met die ander subtest-vryheid van aftrekbaarheid-rekenkundige en kodering. High Digit Span tellings stel 'n beter vermoë om mondelings aangebied inligting te konsentreer en te memoriseer. Let daarop dat Digit Span in die WICS-IV ingesluit is in die volle skaal IK in die werkgeheue skaal met 'n nuwe subtoets genaamd letter-nommer sekwensering.

kodering

'N Interessante prestasie subtest wat visuele-motoriese vaardigheid meet, kodering gee aanleiding tot basiese tekorte in visuele-motoriese prestasie wat benodig word vir skryfwerk. Goeie korttermyngeheue verbeter prestasie tydens kodering. Dit is ook faktore met vryheid van afleibaarheid en die vermoë om te konsentreer om 'n visuele motoriese taak binne tydsbeperkings te bereik.

Prentafrigting

Die vaardigheid wat deur die Beeldafronding-subtest weerspieël word, is nie visuele skerpte nie; dit is visuele diskriminasie. Die kind moet kyk na die visuele geheel wat aangebied word en ontleed sy dele om te identifiseer wat ontbreek. 'N Relatief eenvoudige taak, swak prestasie in 'n kind met leergestremdhede, kan verband hou met visuele perseptuele probleme of omgewingsbewustheid.

Let daarop dat Picture Completion uitgeskakel is in die WISC-IV.

Prentrangskikking

Meer ingewikkeld as Picture Completion vereis uitstekende prestasie 'n samevloeiing van visuele perseptuele vermoëns, sosiale begrip en hoër orde denke en beplanning. 'N Swakheid op die subassessering van Beeldreëlings kan 'n tekort in een of al hierdie vermoëns voorstel. Let daarop dat Beeldreëling in die WISC-IV uitgeskakel word.

Object Vergadering

Die Subtest-telling van die Object Assembly weerspieël die visuele-motoriese vaardighede van legkaartskonstruksie. Die kind moet die voorwerp analiseer en binne die tydsbeperkings die hele visuele voorwerp uit sy dele konstrueer. Let daarop dat Object Vergadering uitgeskakel word in die WISC-IV.