Verstaan ​​die 504-plan vir studente met gestremdhede

'N 504-plan is 'n poging om struikelblokke te verwyder en studente met gestremdhede te laat deelneem om vrylik deel te neem in beide die basiese en sekondêre onderwys.

Die 504-plan verwys na Artikel 504 van die Wet op Rehabilitasie en die Amerikaners met Gestremdhede, wat bepaal dat niemand met 'n gestremdheid uitgesluit kan word van deelname aan federale befondsde programme of aktiwiteite, insluitend basiese, sekondêre of post-sekondêre onderwys.

Hoe is 'n 504-plan anders as 'n geïndividualiseerde onderwysplan (IEP)?

'N 504-plan is bedoel vir kinders met 'n wye verskeidenheid gestremdhede wat nogtans in 'n algemene onderwysklaskamer kan deelneem en daarin slaag. 'N GEP is daarenteen bedoel vir kinders met 'n spesifieke stel diagnoses wat spesiale onderwysdienste benodig. 'N Plan van 504 mag slegs een of twee akkommodasie insluit (byvoorbeeld 'n peanut-vry omgewing), terwyl 'n IEP 'n regsdokument is wat doeleindes, doelwitte, verblyf en 'n beskrywing van 'n ooreengekome opvoedkundige omgewing insluit.

Watter Kinders Baat Van 'n 504 Plan?

Kinders wat voordeel trek uit 'n plan van 504, is kinders wat op 'n tipiese vlak met toepaslike akkommodasie kan leer. Dus, 'n kind met intellektuele gestremdhede sal byna seker 'n GOP benodig terwyl 'n kind met asma 'n 504 benodig.

'N Plan van 504 bevat die wysigings en akkommodasie wat nodig sal wees vir hierdie studente om die geleentheid te bied om op dieselfde vlak as hul eweknieë te presteer.

Dit kan insluit soos rolstoel-opritte, bloedsuikermonitering, 'n ekstra stel handboeke , tuisonderrig, of 'n bandopnemer of sleutelbord om aantekeninge te maak.

Nivellering van die speelveld

Soos die Wet op Amerikaners met Gestremdhede, beoog die 504-plan om die speelveld te verlig, sodat die studente dieselfde geleenthede as almal veilig kan najaag.

'N 504-plan het ten doel om seker te maak dat studente met gestremdhede die akkommodasie kry wat hulle nodig het om deel te neem aan die skool, net soos hulle sou as hulle nie gestremd was nie.

Artikel 504 bepaal: "Geen ander gekwalifiseerde persoon met 'n gestremdheid in die Verenigde State ... sal uitsluitlik weens sy of haar gestremdheid uitgesluit word van die deelname aan, die voordele van of onderworpe wees aan diskriminasie onder enige program of aktiwiteit wat federale finansiële hulp ontvang.

Artikel 504 vereis dat openbare skole distrikte 'n "vrye toepaslike openbare onderwys" (FAPE) bied aan kwalifiserende studente met gestremdhede in hul kiesafdelings, ongeag hoe ernstig die gestremdheid is of wat die aard daarvan is.

Wat lyk 'n plan van 504?

Daar is geen vereiste dat 'n 504-plan geskryf word nie, maar die oorgrote meerderheid skole skryf die planne op. As ouer is dit 'n goeie idee om seker te maak dat u skool 'n skriftelike, ondertekende 504 het. Die werklike formaat van die 504 sal afhang van u skool, of u kan u eie vorm aflaai of skep.

Op die 504 sal u en die skool spesifieke akkommodasie of vereistes lys wat u kind in staat sal stel om in 'n algemene onderwysprogram te slaag.

In teenstelling met 'n IEP, sal 'n 504 nie akademiese doelwitte, maatstawwe of metings insluit nie. Akkommodasie kan insluit items soos: