Verskillende perspektiewe van wat geskenk beteken

Om die term begaafde te definieer, is nie 'n maklike taak nie. Talle definisies is voorgestel, maar geen enkele definisie van begaafdheid word deur almal of selfs deur 'n meerderheid van mense aanvaar nie. Omdat soveel definisies bestaan, word mense dikwels verward oor wat dit beteken om begaaf te wees. Nie net dit, ouers en onderwysers vind dit soms moeilik om te kommunikeer nie, want wat hulle sê is gebaseer op verskillende definisies!

Om die verwarring uit te skakel, is dit 'n goeie idee om te verstaan ​​waar die term vandaan kom en die verskillende perspektiewe wat gelei het tot die baie definisies wat vandag bestaan.

Oorsprong van die Kwartaal Begaaf

Die term begaafde kinders is die eerste keer in 1869 deur Francis Galton gebruik. Hy het verwys na volwassenes wat 'n uitsonderlike talent in sommige gebiede getoon het as begaafd, byvoorbeeld 'n begaafde chemikus. Kinders kan die potensiaal kry om 'n begaafde volwassene te word, en Galton verwys na hierdie kinders as begaafde kinders. Lewis Terman het Galton se siening van begaafde kinders uitgebrei met hoë IK . In die vroeë 1900's het hy 'n langtermyn studie van begaafde kinders begin, wat hy gedefinieer het as kinders met IK's van 140 of meer. Sy studie het bevind dat IK alleen kon nie sukses in volwassenheid voorspel nie. Leta Hollingworth het ook geglo dat die potensiaal om begaaf te word, geërf is. Sy het egter gevoel dat die verskaffing van 'n versorgende huis en skoolomgewing ook belangrik was in die ontwikkeling van daardie potensiaal.

In 1926 het sy haar boek, Gifted Children, Their Nature and Nurture gepubliseer, en die term begaafde is al sedert gebruik om te verwys na kinders met hoë potensiaal.

Verskillende Definisies

Die vroeë gebruike van die term begaafde het gelei tot verskillende gebruike van die woord en verskillende maniere om begaafdheid te definieer. Galton se siening het ons verlaat met die idee dat 'n begaafde persoon een is met 'n geskenk, 'n spesiale talent wat in volwassenheid getoon word.

Mense vandag kan 'n begaafde kind gebruik soos Galton die term begaafde volwassene gebruik. Met ander woorde, om 'n begaafde kind te wees, is om 'n buitengewone talent in 'n bepaalde gebied te demonstreer. Terman se siening het gelei tot definisies van begaafde, wat nie net hoë IK ingesluit het nie, maar ook die idee dat begaafdheid 'n voorspeller van volwasse prestasie moet wees. Hollingworth se siening het egter gelei tot definisies van begaafde as kinderpotensiaal wat gekoester moet word sodat dit in volwassenheid ontwikkel kan word.

Om te weet watter definisie van begaafde 'n onderwyser of prinsipaal gebruik kan help om kommunikasie minder frustrerend en meer produktief te maak.