Akkommodasie Planne vir Leergestremdhede

Wanneer en hoe akkommodasieplanne in skole gebruik word

Wat is presies 'n akkommodasieplan vir iemand met leergestremdhede, hoe is dit nuttig en wanneer word dit gebruik? Wanneer benodig u kind 'n akkommodasieplan?

Wat is akkommodasieplanne?

'N Akkomodasieplan is 'n skriftelike stel instruksies wat spesifieke strategieë en praktyke spesifiseer wat gebruik sal word om met onderwysers te kommunikeer watter strategieë en praktyke gebruik sal word om te verseker dat 'n student se leerbehoeftes nagekom word.

Dit beskryf enige gespesialiseerde leermateriaal of toerusting wat benodig word vir die kind se instruksie of fisiese behoeftes. En dit verduidelik enige klaswerk of huiswerk veranderinge wat die kind sal ontvang.

Wanneer het u kind 'n akkommodasieplan nodig?

Akkomodasieplanne is belangrik vir kinders wat met leergestremdhede en ander gestremdhede geïdentifiseer word onder die Wet op die Indiensneming met Gestremdhede (IDEA) of Artikel 504, 'n burgerregtereg wat Amerikaners met gestremdhede dek. Dit verbied ongeskiktheidsdiskriminasie deur enige program of aktiwiteit wat federale fondse ontvang. Daardie lys sluit skole in wat nodig is om toepaslike, redelike aanpassings en aanpassings vir 'n wye verskeidenheid potensiële gestremdhede te verskaf. Leer-gestremde studente wat spesiaal ontwerpte onderrig ontvang, word outomaties onder Artikel 504 gedek.

Verblyfplanne word ook gebruik vir kinders wat as begaafd of gevorderd gemeet is.

Eenvoudig gestel, 'n akkommodasieplan help ouers en onderwysers om 'n kind se leerbehoeftes te ontmoet.

Addisionele Besonderhede van 'n Akkommodasie Plan (of EIP of 504 Plan)

Daarbenewens sal 'n akkommodasieplan, wat onder sekere omstandighede as 'n GOP en in ander as 'n 504-plan bekend is, enige addisionele ondersteuningsdienste noem wat die kind moontlik moet baat by onderwys, verduidelik enige graderings- of assesseringsveranderings wat die student sal ontvang. strategieë wat gebruik word vir gedragsverandering planne , en spesifiseer hoe die ouers of voogde van 'n kind sal help met die akkommodasie plan, indien van toepassing.

Ten slotte sal 'n akkommodasieplan die kind se verantwoordelikhede rakende die plan, indien enige, uiteensit.

Hoe word akkommodasieplanne gebruik?

Skole mag op verskeie maniere akkommodasieplanne vir studente gebruik:

Hoe om te begin met 'n akkommodasieplan

'N 504-plan moet deur skoolpersoneel geïmplementeer word. As jy vermoed dat jou kind 'n gestremdheid het wat dalk kwalifiseer, skakel die 504-koördineerder in jou distrik om 'n vergadering te versoek om jou kind se behoeftes en die moontlikheid van evaluering te bespreek. Vir die nuutste wysigings en opdaterings aan Afdeling 504, moet u sekerlik die Departement van Onderwys se webwerf raadpleeg.

'N GOP moet verduidelik hoe die kind se leergestremdheid of begaafdheid sy of haar vordering in die algemene onderwyskurrikulum beïnvloed. IEP-spanne gebruik tipies formele assessering om 'n basislyn van prestasie vir 'n kind te bepaal. Die span kan ook anekdotiese inligting en vorderingsdata van die kind se klaskameronderwysers gebruik om die kind se vaardighede en behoeftes te beskryf.

Alternatief vir 'n akkommodasieplan

Vir studente met 'n fisiese of geestelike gestremdheid wat nie aan die vereistes voldoen om spesiale onderwysdienste te ontvang nie, kan 'n plan van 504 'n alternatief wees.

Hoe is akkommodasie planne nuttig?

Akkommodasieplanne is nuttig om 'n verskeidenheid maniere aan te spreek waarin leerstremdhede (of begaafdheid) leer beïnvloed. Die wye verskeidenheid van gestremdhede waarvoor akkommodasie behulpsaam kan wees, sluit probleme in (vir starters):

Leer meer oor akkommodasieplanne

Vir meer inligting oor die manier waarop artikel 504 in u land geïmplementeer word, verwys u na die US-onderwysdepartement se skakel hierbo onder hoe om te begin.

Bron:

Amerikaanse Departement van Onderwys. Beskerming van studente met gestremdhede. Opgedateer 10/16/15. http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html