Wat is 'n gedragsintervensieplan?

Verbeter Klaskamergedrag en vermy negatiewe gevolge

'N Gedragsintervensieplan (BIP) neem die waarnemings in 'n Funksionele Gedragsevaluering, en maak hulle 'n konkrete plan van aksie vir die bestuur van 'n student se gedrag. 'N BIP kan maniere insluit om die omgewing te verander om gedrag van die begin af te hou, positiewe versterking te gee om goeie gedrag te bevorder, om beplan te ignoreer om te verhoed dat swak gedrag versterk word en om nodige ondersteuning te bied sodat die student nie gedryf sal word om uit te daag nie weens frustrasie of moegheid.

Ook bekend as: Gedragsbestuursplan, Gedragsondersteuningsplan, Positiewe Gedragsondersteuningsplan

Dele van 'n Gedragsintervensieplan

By die maak van 'n BIP, is die eerste stap feite om die probleemgedrag in meetbare terme te beskryf, met voorbeelde. Dit kyk na die instelling gebeure in die student se lewe wat met die gedrag geassosieer kan word. Dit kyk na die waarskynlike neerslag gebeurtenisse vir die gedrag, waarskynlike gevolge, en ook die kontekste waarin die gedrag nie voorkom nie. Hierdie word dan gevalideer met die funksionele assessering. Vervangingsgedrag word gekies.

Dan word die data gebruik om die BIP dokument te skep. Dit moet insluit:

Die dokument is goedgekeur deur die IEP-span, wat die ouers en skooladministrateur sowel as enige van die personeellede insluit wat betrokke sal wees by die implementering daarvan. Ouers moet by elke stap betrokke wees by die ontwikkeling van die plan. Dan is die plan geïmplementeer.

U mag u eie gedragsplan vir u kind voorstel, veral as u 'n goeie verhouding met u kindstudie span het.

Voorbeeld Gedragsintervensieplanne

Gebruik van 'n Gedragsintervensieplan

Wanneer 'n gedragsplan ingestem word, is die skool en personeel wettig verplig om dit te volg. As die skool en personeel dit nie volg nie, moet die gevolge van die gedrag nie op die student toegedien word nie. Soos met soveel bepalings van IDEA (Individuals with Disabilities Act) , kan dit egter baie ouers, voorspraak en gesukkel deur ouers verseker dat almal wat hierdie intervensies in ag moet neem, dit volledig en ingelig sal maak manier.

Moenie aanvaar dat die plan verduidelik is aan mense soos gimnasium-, kuns- of musiekonderwysers of personeel vir middagete nie. Bevestig dit met jou IEP-span of neem dit op jouself om kopieë te versprei.

Aangesien jou kind groei en ontwikkel en verander klaskamers en skole , sal die BIP ook moet verander. Dit is nie 'n "stel dit en vergeet dit nie" soort ding. Selfs klein veranderinge soos 'n nuwe klasmaat wat jou kind oprig of 'n onderwyser wat kraamverlof neem, kan dalk nuwe gedragstrategieë vereis. Enige tyd wat u kind se gestremdheidsverwante gedrag aangaan, vra of die BIP geïmplementeer is en waarom dit nie effektief was in hierdie situasie nie.