Die spesiale onderwysproses in 6 stappe

Spesiale Onderwys vanaf Verwysing na Dienste in net 6 stappe

Die spesiale onderwysproses kan lyk soos 'n verwoestende doolhof van burokratiese rompslomp aan 'n ouer wat nuut is in die proses. Neem die verwarring uit die proses deur net oor die spesiale onderwysproses in net ses stappe te leer!

1. 'n Kind het 'n leerprobleem . Die eerste stap in die spesiale onderwysproses is om te bepaal dat jou kind 'n leerprobleem het en hulp nodig het.

Op hierdie stadium kan dit nie duidelik wees of die kind eintlik spesiale onderwys benodig nie, maar daar is voortdurend probleme met leer wat hulp benodig. Gewoonlik sal skole poog om akademiese bystand te gee voordat hulle verder gaan met die spesiale onderwysproses. In baie gevalle sal dit die probleem oplos, en geen verdere optrede is nodig nie. Vir kinders wat steeds sukkel, sal skole egter na stap twee voortgaan.

Wil jy meer leer?
Vroeë tekens van 'n leergestremdheid
Tekens van 'n leergestremdheid in ouer kinders

2. Verwysing vir Evaluering - ' n Ouer of die onderwyser van die kind mag voel dat dit nodig is om die kind te evalueer om te bepaal hoe ernstig sy leerprobleme is en of daar 'n gestremdheid bestaan. Die besluit om te evalueer word gemaak tydens 'n spesiale onderwysvergadering waar ouers van hulle regte in kennis gestel word en word gevra om 'n formele toestemming vir evaluering te onderteken.

Alle spesiale onderwysvergaderings moet gehou word op 'n wedersyds aangename tyd en plek vir die ouers en komiteelede.

Ouers moet voldoende kennis gegee word om hulle in staat te stel om dit by te woon. Ouers moet ingelig word oor wie sal bywoon en die doel van elke spesiale onderwysvergadering. Ouers het altyd die reg om 'n ondersteuningspersoon saam te bring na 'n vergadering of 'n advokaat om hulle te verteenwoordig. Indien die komitee instem, en die ouer toestemming gee, word die kind dan geëvalueer in 'n proses wat verskeie tipes toetse behels.

Die skool het sestig dae om die evaluering en spesiale onderwysplasing te voltooi indien die kind kwalifiseer. Indien die ouers nie saamstem met die uitslae van die evaluering nie, kan hulle op die skool se koste 'n volledige onafhanklike opvoedkundige evaluering aanvra.

Wil jy meer leer?
Hoe om 'n kind te verwys vir Spesiale Onderwys toets evaluering

3. Toelaatbaarheid word bepaal - Die kind se spesiale onderwysspan, insluitend die ouer, sal 'n vergadering belê om die uitslae van die evaluering te hersien en te bepaal of die kind voldoen aan die regulatoriese riglyne vir die diagnose met 'n gestremdheid. As ouers nie saamstem met die besluit van die komitee nie, kan hulle mediasie aanvra, 'n formele klagte indien, of 'n behoorlike prosesverhoor versoek.

4. Wanneer 'n kind in aanmerking kom - Indien die kind voldoen aan die toelaatbaarheidskriteria en die komitee saamstem dat die kind 'n gestremdheid het, moet die skool 'n individuele onderwysprogram (IEP) ontwikkel. Die GOP moet ontwikkel word binne die oorspronklike 60-dae tydlyn en nie meer as 30 dae nadat die kind in aanmerking kom vir spesiale onderwysdienste nie.

5. 'n GEP-vergadering word gehou - Die komitee, insluitend die ouer, vergader om die GOP te ontwikkel. Skole kan 'n konsep-IEP ontwikkel en dit na die vergadering bring, maar die EP is nie gefinaliseer totdat die vergadering gehou is nie en die komiteelede het insette in die dokument.

6. Die komitee finaliseer die EPP en besluit om te plaas. Sodra 'n ooreenkoms oor die inhoud van die EP bereik is, bepaal die komitee die mees geskikte plasing vir die kind. Plasing kan wissel van 'n ten volle inklusiewe program in die gewone klaskamer om dienste uit te trek in 'n spesiale onderwysprogram. In seldsame gevalle kan studente in spesiale skole of hospitale bedien word. Die ouer word gevra om toestemming te gee vir die ooreengekome dienste wat voorsien sal word.