10 Bullying Prevention Goals for Schools

Elke skool in die land handel oor skoolbullebakkery op 'n sekere vlak. Trouens, bullebakkery kruis alle etniese, sosio-ekonomiese en godsdienstige grense en beïnvloed elke skool in die nasie tot 'n mate. Geen skool is heeltemal boelie-vry nie. Gevolglik is dit al hoe belangriker dat onderwysers en administrateurs stappe doen om skoolpesteel aan te spreek.

Afgesien van die impak van leer en akademiese sukses van die skool, skep bullebakkery ook 'n omgewing waar stres en angs hoër is. As gevolg daarvan is dit in elke skooldistrik se beste belang om op 'n effektiewe manier aan te pak om pesteelkwessies op te los.

Dit kan byvoorbeeld die identifisering van risikofaktore verbonde aan bullebakkery insluit , vinnig en doeltreffend tussenbeide tree wanneer bullebakkery voorkom, die huidige botsingsvoorkomingsprogramme assesseer en voorkomingsprogramme ontwikkel wat werk . Maar een van die eerste stappe in die uitvoering van hierdie take is om 'n lys van doelwitte van pestiliervoorkoming te vestig. Hier is 'n lys van die tien belangrikste voorligtingsdoelwitte wat skole moet aanneem.

Doelstelling # 1: Maak 'n prioriteit van poging tot voorbeskerming

Maak seker dat elke student vanaf die eerste dag verstaan wat pesteel is en dat dit onaanvaarbaar is. Onthou, elke student het die reg om emosioneel en fisies veilig te voel terwyl hy op skool is.

Vestig klaskamerreëls met spesifieke voorbeelde van wat aanvaarbaar en onaanvaarbaar is. Plaas hierdie riglyne in elke klaskamer en verwys na hulle wanneer 'n student buite die lyn kom.

Doelstelling # 2: Stel intervensieprogramme vir sosiaal-kwesbare studente in

Identifiseer die mees sosiaal-kwesbare studente by die skool en bepaal wat hulle suksesvol laat voel.

Help hulle om vriendskappe te ontwikkel en verbindings by die skool te maak. Vind leiers binne die skool wat met hierdie studente kan koppel en hulle begelei. Bemagtig byvoorbeeld atlete om bullebakkery te voorkom, sowel as studente wat akademies uitblink of wat diensgeoriënteerd is. Daar is ook 'n aantal maniere waarop onderwysers hierdie studente kan bemagtig .

Doel # 3: Bemagtig die skool se omstanders

Leer kinders hoe om bullebakkery-situasies te identifiseer en hulle gereedskap te gee om te reageer. Soms sal hulle in staat wees om in te gryp sonder volwasse ingryping en ander tye sal hulle die hulp van 'n volwassene nodig hê. Verskaf veilige maniere om hulle poging om anoniem of vertroulik te rapporteer. Die sleutel is om die stilte rondom bullebakkery te breek deur dit vir die omstanders veilig te maak om bullebakkery te rapporteer. Een manier om te verseker dat dit gebeur, is om alle verslae van bullebakkery ernstig op te neem.

Doel # 4: Skep dissiplinêre prosedures en gevolge vir boelie

Dissipline en gevolge vir pesteering moet altyd ooreenstem met die erns van die probleem. Hulle moet ook so ontwerp word dat die gedrag nie herhaal sal word nie. Laastens moet dissiplinêre programme ontwerp word sodat kinders minder geneig sal wees om die gedrag weer te herhaal of die volgende keer meer ernstige gevolge te hê.

Doel # 5: Vervang die skool se omstanders met 'n "Upstanding Community"

Om 'n opstandige gemeenskap te skep, behels die neem van studente wat dikwels net bullebakkery ervaar en 'n groep respondente ontwikkel. Met ander woorde, pleegleierskap in hierdie studente wat hulle sal aanmoedig om iets te doen oor boelie eerder as om alleen te staan. Een manier om dit te doen is om hulle te bemagtig om die skool se klimaat te verander .

Doel # 6: Maak seker dat onderwysers en administrateurs verplig is om aan te spreek

Onthou studente hou baie aandag aan hoe onderwysers en administrateurs reageer. En as hulle jou waarneem om nie pielery ernstig op te neem of dadelik te reageer nie, sal hulle aanneem dat pesteerders 'n probleem is waaroor jy nie gepla gaan word nie.

Dit kan nadelig wees vir jou skool se bullebakkeryvoorkomingsprogramme, want bulle sal bemagtig voel en slagoffers sal voel soos niemand omgee nie. As gevolg hiervan, sal hulle dikwels swyg oor die pesteel wat hulle ervaar.

Doelwit # 7: Neem antitrusting boodskappe in die kurrikulum in

Aan die begin van die jaar, moedig onderwysers aan om hul kurrikulum te hersien en soek maniere om 'n anti-boelie-boodskap in die kurrikulum in te sluit. Beloon onderwysers om kreatief te wees en om buite die boks te dink. Daar is 'n aantal maniere om anti-boelie-boodskappe in te sluit, insluitend sketse, referate, ontwerpprojekte en klasbesprekings.

Doelwit # 8: Verseker Onderwysersgedrag Wedstryde Kernskoolwaardes

Om bullebakkery te voorkom, bou respek en ontwikkel inklusiwiteit, moet personeel bereid wees om te pleeg om ooreenstem met hul woorde en aksies. Dit help studente om te vertrou wat gesê word. Gevolglik, as personeellede kliek , mekaar boelie, of erger, maar onderwysers boelie-studente , bou dit nie vertroue tussen studente nie en skep hulle 'n vyandige omgewing. Onthou, studente waarneem en modelleer die volwassenes rondom hulle. Maak seker dat jou skool toepaslike gedrag modelleren.

Doel # 9: Ontwikkel Vennootskappe met Ouers

Dit is belangrik om met ouers te kommunikeer met u skool se pogings om te pesteer. Dit gee nie net 'n gevoel van vertroosting aan ouers van potensiële slagoffers nie, maar dit kommunikeer ook duidelik aan ouers van moontlike bulle dat pesteering nie geduld word nie. Wees seker dat hulle weet wat hul rolle as vennote in die anti-boelie-program is. As jy ouer ondersteuning agter 'n program het, is die hoop dat dit by die huis ondersteun sal word en sal help om sommige van die skool se boelie te voorkom.

Doel # 10: Uitdag studente om na nuwe vlakke van gedrag te styg

Skoolprogramme en karakteropvoeding kan studente uitdaag om bo hul gemaksones te styg en negatiwiteit te verminder. Maak seker dat jy empatie en goeie burgerskap bevorder. En vind maniere om studente uit te daag om met studente buite hul vriendekring te meng. Byvoorbeeld, sommige skole het bevind dat "meng dit op" dae is nuttig omdat hulle studente aanmoedig om middagete saam met ander te sit. Die sleutel is om jou leiers te identifiseer en hulle te bemagtig om nuwe standaarde vir gedrag in die skool te stel.