10 maniere om skoolklimaat te verbeter en te voorkom dat dit geplunder word

Navorsing toon dat bullebakkery nie net die gehalte van skoolomgewings beïnvloed nie, maar dit ondermyn ook akademiese prestasie. Trouens, daar is 'n direkte verband tussen hoë persentasie bullebakkery en verminderde akademiese prestasie. En almal het 'n impak.

Byvoorbeeld, kinders wat geteister word, is meer geneig om skool te slaan, akademies te stry en hoër vlakke van angs en depressie te hê.

Intussen is bulle geneig om te sukkel met impulsbeheer, betrokke te raak by misdadige gedrag, om die skool te ontwrig of oor te slaan en dwelms en alkohol te misbruik. Bullebakkering beïnvloed selfs die akademiese sukses van omstanders. Trouens, die gevolge wat omstanders ervaar, kan net so ernstig wees as wat die slagoffer ervaar.

Tog hoef dit nie so te wees nie. Studies het getoon dat studente in skole met positiewe klimate beter bywoningsrekords en studiegewoontes het. Hulle is ook meer gemotiveerd om te slaag, betrokke te raak in koöperatiewe leer, hoër grade en toets tellings te behaal en vakbemeestering te demonstreer. Hier is tien maniere waarop skole hul algehele klimaat kan verbeter en bullebakkery kan verminder.

Evalueer huidige belemmeringsvoorkomingsprogramme

Die meeste skole het 'n soort van anti-afknouery beleid en doen deel aan pogelasie voorkomingsprogramme. Maar nie alle programme is effektief nie. Kwaliteitsprogramme is proaktief en responsief.

Met ander woorde, dit bevat elemente wat ontwerp is om te voorkom dat afknouery plaasvind, maar hulle is ook effektief in die dissiplinering van bulle en die ondersteuning van slagoffers van peste.

Ontwikkel belemmeringsvoorkomingsdoelwitte

Elke skool moet doelwitte hê om pogings te voorkom. Aan die bokant van die lys moet 'n doel wees om dadelik te reageer op pesteel.

Dit help nie net om die slagoffers van pesteerders te ondersteun nie , maar ook om te kommunikeer dat bullebakkery nie geduld sal word nie. Daarbenewens, wanneer vroeë intervensie plaasvind, verminder dit die waarskynlikheid dat bullebakkery 'n lewenslange gedragspatroon sal word.

Sluit sosiale en emosionele leer in

Leer studente hoe om hul emosies te bestuur en toepaslik op die emosies van ander te reageer, is 'n belangrike deel van die onderwys. Nie net beteken hoë emosionele intelligensie dat kinders meer empaties teenoor mekaar is nie, maar dit beteken ook meer akademiese sukses. En, kinders met hoë EQ's is meer suksesvol in hul loopbane omdat toesighouers hulle vertrou en kollegas respekteer hulle.

Bemagtig omstanders

Byna elke suksesvolle afknoueryvoorkomingsprogram bevat metodes om omstanders te bemagtig om bulle te voorkom. Hierdie programme gee ook omstanders hulpmiddels wat hulle nodig het om te weet wat om te doen wanneer hulle bullebakkery ervaar . En hulle spreek die redes aan waarom baie omstanders swyg .

Adres Cyberbullying

Dit is geen geheim dat cyberbullying in die gangs en klaskamers op skool oorskakel nie. Proaktiewe voorkomingsprogramme verstaan ​​dit en leer studente oor die gevolge van cyberbullying , sexting en seksuele afknouery .

Daarbenewens is dit raadsaam vir skole om die riglyne vir kuberpoeiery te implementeer sodat daar 'n plan is om die probleem aan te spreek wanneer dit voorkom. Om 'n sterk standpunt te bied teen cyberbullying gaan baie in die verbetering van die algemene skoolklimaat.

Leer Karakteronderwys

Die bou van karakter onder 'n skool se studente help nie net om akademici te verbeter nie, maar dit help ook om bullebakkery te voorkom. Deur karakteropvoeding leer kinders om ywerig, verantwoordelik en eties te wees in hul benadering tot skool en ander. Gevolglik weet hulle hoe om behoorlik met hul onderwysers, die personeel en hul medestudente te kommunikeer, om hul skool en hul klaskamers op 'n beter plek te verander.

Bevoorregte houdings

Respek is aan die wortel van pogings voorkoming. Dit beteken nie net dat die kinders geleer het dat almal respek verdien nie, maar die onderwysers en personeel ook hierdie gedrag modelleer. En wanneer die omgewing van 'n skool respekvol is, is daar minder afknouery. Dit beteken ook dat relasionele aggressie , gemiddelde meisiegedrag , cyberbullying , naamoproepe en ander vorms van boelie ook drasties verminder word.

Bemagtig atlete

Skole versuim dikwels om al die hulpbronne wat tot hul beskikking is, te benut wanneer dit kom by die voorkoming van peste. Trouens, een van die beste maniere om bullebakkery te voorkom, is nie deur meer programme te ontwikkel nie, maar deur die studente te bemagtig om uit te kyk vir mekaar en om die klimaat van die skool te verander. Soms is atlete onder die invloedryke studentegroepe by die skool. As gevolg hiervan kan bemagtigingsatlete om 'n standpunt teen pesteer te maak, uiters voordelig wees.

Trein Onderwysers en Afrigters

Ten einde onderwysers te verhoed dat hulle in hul klaskamers en afrigters bullebakkery voorkom om bullebakkery op hul spanne te voorkom, moet hulle opgelei word oor peste en hoe om te reageer op bullebakkery by die skool. Wees duidelik oor jou verwagtinge en gee hulle die gereedskap wat hulle nodig het om suksesvol te wees. Byvoorbeeld, praat oor die algemene foute wat afrigters maak, soos om nie duidelike gevolge te hê vir sportbullebakkery nie en nie proaktief te wees om sportbullebakkery te voorkom nie.

Trein busbestuurders en resesmonitors

Nog 'n manier om die skoolklimaat te verbeter, is om seker te maak dat alle elemente van die skooldag bulielvrye sones is. Praat met jou busbestuurders oor maniere om die skoolbus te bots . En voorsien jou reseskerms met pogings om te voorkom .