Wat is die risikofaktore om Bully te word?

'N Kontrolelys van risikofaktore vir onderwysers en administrateurs

Bulle kom in alle vorms en groottes. As gevolg hiervan is daar geen enkele oorsaak van boelie nie. In plaas daarvan plaas 'n klompie faktore kinders in gevaar om hul eweknieë te pesteer. Soms speel temperament, grootte en selfbeeld 'n rol. Ander tye verhoog die gesinsagtergrond die waarskynlikheid van boelie. Nog ander kere trek kinders uit na boelie omdat hulle hulself bullef.

Hier is 'n lys van die mees algemene faktore wat pesteering beïnvloed. Om jouself te vergewis van hierdie faktore sal jou nie net help om jou skool se klimaat te verbeter nie, maar ook om jou te help om bullebakkery te voorkom.

Gesinsrisikofaktore

Persoonlikheidsrisikofaktore

Gedragsrisiko-faktore

'N Woord van Verywell

As u sommige van hierdie risikofaktore in u studente herken, ignoreer u nie die tekens nie. As jy die risikofaktore ignoreer, sal dit nie help of die skoolklimaat verbeter nie. Onthou, om vroegtydig bullebakkery op te los, kan ernstige probleme later voorkom.