8 riglyne vir die dissiplinering van bulle by die skool

Stappe om te neem wanneer bulle by die skool gedissiplineer word

Om 'n duidelike plan in plek te hê om bulle te dissiplineer en regstellende maatreëls te implementeer, is 'n noodsaaklike komponent van die voorkoming van bullebakkery . Deur dit te doen, help skole om te verseker dat hulle nie net duidelike reëls het oor boelie nie, maar dan konsekwent daardie reëls afdwing . Op die ou end, dit lei tot meer suksesvolle afknouery voorkoming programme .

Tipies word die mees suksesvolle dissiplinêre prosedures van die graad afgestudeer. Met ander woorde, aangesien bullebakkery in erns toeneem, moet dit ook die dissiplinêre aksie wees. In teenstelling hiermee is nulverdraagsbeleide gewoonlik nie effektief nie. Byvoorbeeld, as 'n skorsing die enigste gevolg is vir enige tipe bullebakkery, kan studente en onderwysers vrees dat dit te hard is en weerhou om minder ernstige vorms van bullebakkery aan te meld. Die gevolg is dat daar meer bullebakkery sal plaasvind omdat minder voorvalle aangemeld word. In plaas van om bullebakkery te verminder, het die nultoleransiebeleid dikwels die omgekeerde invloed. Hulle is ook geneig om te verlaat studente en onderwysers voel soos net die ernstigste gevalle van pesteering is op die skool se radar.

Ten slotte moet dissipline konsekwent wees vir die suksesvolle afpersing van voorkomingsprogramme. Dit beteken dat geen student vrygestel is van dissipline vir peste, insluitend begaafde studente, ster atlete en selfs kinders met ouers wat vir die skool werk.

Gevolglik moet die gevolge vir pesten geïmplementeer word sonder inagneming van wie die student is. As 'n skool dit nie doen nie, sal die studente aanvaar dat nie elke student gelyk behandel word nie en dat sommige studente vrygestel is van dissiplinêre optrede. Met ander woorde, hulle is bo die wet. Wanneer dit gebeur, word bullebakkery by die skool eskaleer.

En niemand wil dit sien gebeur nie. As jy aangekla is om 'n dissiplinêre plan vir bullebakkery op jou skool te ontwikkel, is daar agt riglyne wat skole moet volg wanneer hulle bullebande hanteer.

Ondersoek alle bullebakkery-klagtes dadelik .

Sodra die skool 'n klag oor pesteel ontvang, is dit noodsaaklik dat 'n ondersoek dadelik begin. Hierdie belangrike eerste stap toon nie net dat jy bewus is van die situasie nie, maar ook dat bullebakkery onaanvaarbaar is en nie geduld sal word nie. Dit wys ook aan studente en ouers dat jy ernstig bullebakkery neem en dat dit nie onder die mat gebors word of geïgnoreer word nie.

Gee die pesten onmiddellik aan .

Wanneer u dadelik optree, vertoon u slagoffers van peste, asook enige omstanders, dat u skool nie pesteer nie. Daarbenewens kommunikeer dit met die bulle en potensiële bulle, dat die skool aksie sal onderneem wanneer pesteel plaasvind. Wanneer daar gevolge vir pesteel by die skool is, help dit om die afknouery in die toekoms te voorkom. Intussen word die implikasies van swak keuses slegs geïmplementeer om botsings op te knap om groter risiko's te neem en studente meer gereeld te rig.

Konfronteer die boelie privaat .

Wanneer jy met die boelie gaan sit, laat hom weet dat jy nie sy boeliegedrag sal verdra nie en dat as jy 'n teken sien dat dit nie 'n geïsoleerde voorval is nie, sal daar addisionele gevolge wees, insluitende 'n oproep aan sy ouers en 'n besoek aan die skoolhoof se kantoor.

Om met die boelie in die openbaar te praat, kan hom weer by die slagoffer uitstoot. Of dit mag die soort aandag wees wat hy aldeur gesoek het. Doen wat jy kan om te verhoed dat die boelie te veel aandag gee of sy geloofwaardigheid onder sy eweknieë verhoog.

Herinner die boelie dat bullebakkery 'n keuse is .

Bulle moet erken dat dit nie saak is wat die rede vir sy bullebakkery is nie, pestool was 'n keuse wat hy gemaak het. En hy is verantwoordelik vir sy optrede. As gevolg daarvan moet jy seker wees dat die boelie sy keuse besit en verantwoordelikheid aanvaar vir sy optrede. Soms weier kinders om verantwoordelikheid te neem. Moenie hierdie houding laat gly nie.

Verwys die boelie na die leidingkantoor totdat hy kan kommunikeer dat hy sy verantwoordelikheid verstaan. Bulle kan verander as hulle die nodige vaardighede kry.

Ontwikkel logiese gevolge .

Die dissiplinêre plan wat vir die boelie ontwikkel is, moet logies wees. Byvoorbeeld, as die boelie op die bus plaasvind, moet die boelie sy busritte vir 'n tydperk verloor. Of, as die boelie sy status op die sokkerspan gebruik het om ander te boel of ander te onderdruk omdat hy deel van 'n kliek is, moet hy daardie status vir 'n tydperk verloor. Jy kan kies om hom van 'n speletjie of twee op te skort of hom nie toe te laat om middagete te eet met die vriende wat hy probeer beïndruk het nie. As 'n boelie studente in die kleedkamer fokus op die gimnasiumklas, moenie toelaat dat die boelie die kleedkamer gebruik nie. Vereis dat hy sy klere in die kantoor badkamer moet verander. Onthou net dat elke boelie situasie anders is en gevolglik sal die gevolge anders wees. Die punt is om te demonstreer dat bullebakkery gedrag gevolge het en nie geduld sal word nie.

Stel die leidingkantoor oor die afknouery in kennis .

Tipies, die leidingkantoor sal idees en hulpbronne hê wat hulle aan bulle kan oorgee. As die regte vaardigheidsversameling gegee word, kan die meeste bulle verander . Maak seker dat jy ook die name van die slagoffers verskaf, sodat die beraders hulle ook kan uitreik. Maar dit is nooit 'n goeie idee om die boelie en die slagoffer in 'n vergadering saam te hê nie. Bemiddeling werk nie tussen bulle en slagoffers as gevolg van die kragwanbalans nie. Daarbenewens word slagoffers dikwels te geïntimideer deur in dieselfde kamer te wees met die boelie dat dit hulle stilmaak. Vermy die verskaffing van bulle met situasies waar hulle hul mag van die slagoffers kan uitoefen.

Kontak die boelie se ouers .

Terwyl 'n oproep aan die ouers gebring word, is dit nooit 'n maklike taak nie, dit is een wat moet gebeur. Verduidelik dat hul kind ander studente gepesteer het en hulle vra om jou te help om in te gryp. Vra die ouers om vir hul kind te vertel dat sy gedrag onaanvaarbaar is en om tuis te implementeer. Beklemtoon die belangrikheid van respek by die skool. Alhoewel sommige ouers deur hul kind se gedrag verskrik sal wees, sal ander ouers hul kind ontken, en het niks verkeerd gedoen nie. Hulle kan verskonings maak, verskuiwing blameer of konfronterend raak. Staan jou man. Maak seker dat die boelie steeds gevolge vir sy keuse ervaar ten spyte van enige argumente en dreigemente wat jy van die ouers ontvang. As die ouers nie ondersteunend is nie, sal jy die moeilikste tyd hê om die boelie te verander, maar jy moet die kursus bly en volg jou plan van aksie.

Gaan voort om die situasie te monitor .

Soms word die poging tot boelie vroeg gevang, maar dit sal nie weer gebeur nie. Maar moenie outomaties aanvaar dat dit die geval is nie. In plaas daarvan, monitor die bullebakker se gedrag en gaan voort om te dissiplineer indien nodig. Dit is ook 'n goeie idee om ook met die slagoffer in te gaan. Maak seker dat hy goed aanpas en herstel. Verder, as die boelie steeds 'n slegte houding het of nie verantwoordelikheid vir sy keuses aanvaar nie, moet jy werk in hierdie area benodig.