Kan Vermoë-groepering in die Skool jou kind help?

Vermoë-groepering is die praktyk om studente van soortgelyke akademiese vaardigheidsvlak binne dieselfde groep vir onderrig in plaas van plasing op ouderdom en graadvlak te plaas. Vermoë-groepering kan geïmplementeer word in gereelde en spesiale onderwysklaskamers. Groepe is tipies klein, bestaande uit tien of minder studente.

Vermoësgroepe kan gevorm word in gereelde klaskamers of in spesiale onderwyshulpbrontamers.

Hoe word studente toegewys aan vermoënsgroepe?

Studente word gewoonlik aan groepe toegeken op grond van 'n oorsig van 'n verskeidenheid prestasie data soos hul grade in 'n vak, resultate op gestandaardiseerde toetsing en prestasie in die klas. Sodra hulle geplaas is, kan studente in hoër vlakgroepe beweeg as hul vaardigheidsvlakke toeneem. Studente kan ook in laer vaardigheidsvlakgroepe beweeg indien die behoefte aan meer intensiewe remediërende onderrig ontstaan.

Watter tipe onderrig gebeur in 'n vermoë groep?

Onderrig en konsepte wat in groepe aangebied word, sal wissel afhangende van die leergang wat op die graadvlak van die studente aangebied word. Onderwysers begin gewoonlik groepe op 'n vlak waarmee studente gemaklik is. Die moeilikheidsgraad styg namate studente, as 'n groep, toenemende vaardigheid demonstreer in die vak wat onderrig word. Sommige individuele instruksies kan ook voorkom.

Terwyl onderwysers poog om te verseker dat studente in remediërende groepe dieselfde inhoud as hul eweknieë kry, kan die vermoë om groeponderrig op 'n stadiger pas afgelewer word.

Daar kan minder opdragte wees om die groep toe te laat om op spesifieke areas van nood te fokus. In laer vlakgroepe sal onderwysers tipiese studentefoute tipies ontleed en spesifieke strategieë ontwikkel om die foute reg te stel.

Positiewe Aspekte van Vermoë-groepering

Tipies sal studente in kleiner groepe meer individuele aandag kry as wat hulle sou in 'n groot klaslokaal.

Met elke student wat op soortgelyke vaardigheidsvlakke werk, kan individuele studente minder geïntimideer voel oor deelname aan die bespreking en hul werk met ander in die groep deel. Onderwysers kan onderrig rig op die behoeftes van die kleiner groep eerder as om die veel groter verskeidenheid behoeftes van 'n volgrootte klaskamer tegelyk te ontmoet.

Potensiële negatiewe aspekte van vermoë groepering

Vermoë-groepering kan omstrede wees omdat:

Vermoë groepering vir studente met leergestremdhede?

By die oorweging van vermoësgroepering vir jou kind: