Is 'n voorskoolse opvoeding belangrik?

In 2013 het president Obama voorgestel om hoëkwaliteit voorskoolse onderwys aan elke vierjarige in die Verenigde State beskikbaar te stel. Sedertdien is vroeë kinderopvoeding 'n omstrede onderwerp met beide ouers en beleidmakers. Vir die 2014-2015-jaar het 44 state staatsbefondsde kleuterskoolonderwys aangebied vir kinders wat vanaf 4 jaar oud was. Voor die ouderdom van 4 is ouers verantwoordelik vir die volle koste van voorskoolse kinders.

Koste van voorskoolse

Die meeste voorskoolse gelde is vergelykbaar met die hoë koste van dagsorgsentrums . Afhangende van waar jy woon en die kwaliteit van die voorskool, wissel die gemiddelde koste van $ 4,460 tot $ 13,158 per jaar ($ 372 tot $ 1.100 per maand), volgens die Nasionale Vereniging van Kindersorghulpbronne en Verwysingsagentskappe (NACCRRA). In stede, soos New York en Boston, kan die voorskool van die hele dag opwaarts wees van $ 20,000 vir skoolonderrig, nie as somers ingesluit nie. Sommige voorskole bied nasorg, maar ander eindig voordat ouers huis toe kom van werk, wat 'n ander babysitter of nanny in die begroting byvoeg.

As jy voorskoolse middele kan bekostig, is baie ouers steeds skepties oor wat kinders in voorskool leer, en of hul kind vir kleuterskool gereed sal wees ná 'n voorskoolse opvoeding.

Wat leer kinders in voorskoolse?

Sosiale en Emosionele Ontwikkeling

In voorskoolse kinders sal leer om hul sosiale en emosionele ontwikkeling te versterk.

Kinders leer hoe om te kompromieer, respekvol en probleemoplossend te wees. Voorskool bied 'n omgewing vir kinders om te verken, selfstandig te maak, met eweknieë te speel en selfvertroue te bou. Kinders leer dat hulle take kan uitvoer en besluite kan neem sonder die hulp van hul ouers.

Skoolgereedheid

Gedragsbestuur is 'n belangrike deel van voorskoolse leer. In voorskool leer kinders hoe om studente te wees. Kinders leer geduld, hoe om hul hande op te lig en beurte te maak. Kinders leer ook hoe om die onderwyser se aandag te deel. Kinders leer ook roetine, volg aanwysings en wag. Kwaliteit voorskoolse help kinders om antwoorde te vind deur eksplorasie, eksperimentering en gesprek. Gaan na voorskool help ook kinders om van hul ouer of versorger te skei .

Bevorder Taal- en Kognitiewe Vaardighede

Kinders se taalvaardighede word gekoester in 'n "taalryke" omgewing. In 'n klaskameromgewing help onderwysers kinders om hul taalvaardighede te versterk deur nuwe woordeskat tydens kuns, snoepetyd en ander aktiwiteite bekend te stel. Onderwysers betrek studente met gedagtesvraagende vrae om kinders baie geleenthede te bied om taal te leer deur sang, praat oor boeke en kreatiewe spel.

akademici

In die voorskool word pre-wiskunde en pre-geletterdheidsvaardighede bekendgestel. Kinders word getalle en letters geleer, maar dit word geleer op 'n manier wat op daardie ouderdom aantreklik is. Kinders sing 'n alfabetliedjie terwyl hulle saam in 'n prenteboek volg of rympies en chants leer, wat hulle help om die verskillende klanke binne woorde te sien.

Onderwysers lees stories aan kinders om hul luister-, begrips- en ekspressiewe taalvaardighede aan te moedig. Matching speletjies, speletjies sorteer en telspeletjies bou kinders se begrip van getalle en rye. Om legkaarte saam te voeg, moedig kinders aan om patrone op te spoor en om probleemoplossingsvaardighede te werk.

Kinders leer die beste deur aktiwiteite wat hulle interessant vind, soos liedjies, storietyd en verbeeldingryke spel. Voorskoolse gaan nie oor die bereiking van akademiese sukses nie; Dit gaan oor die skep van 'n goeie kind wat hul omgewing wil ondersoek en bevraagteken. In voorskoolse kinders sal hulle selfvertroue as bekwame en onafhanklike leerders verwerf.

Selfvertroue

In die voorskool leer kinders dat hulle eintlik dinge vir hulself kan doen. Kinders sal leer om hul hande te was, gaan na die badkamer en haal hul skoene af sonder dat 'n volwassene dit vir hulle doen. Kinders kan klaslokale hê en is trots daarop om in die klaskamer te help. Die leer van nuwe vaardighede help bou vertroue.

'N Kwaliteit van vroeë kinderjare bied kinders kognitiewe, gedrags- en sosiale vaardighede wat hulle nie by die huis kan leer nie. Onderwysers vind dit makliker om 'n kind te leer wat 'n sterk voorskoolse onderwysagtergrond in taalvaardighede, luisterbegrip, aandagbestuursvaardighede en 'n positiewe houding teenoor leer het.

Geredigeer deur Jill Ceder