Hoe verskil 'n 504-plan van 'n GEP?

Beide planne is ontwerp om studente met gestremdhede te help

Beide 'n 504-plan en 'n geïndividualiseerde onderwysplan ( IEP ) behels spesiale onderwysinrigtings, maar weet jy hoe hierdie twee planne van mekaar verskil? Leer die verskille en ooreenkomste tussen die twee met hierdie oorsig van hoe 'n 504 plan met 'n IEP in lyn is.

'N 504 Plan vs 'n GEP

'N 504-plan, wat verwys na Artikel 504 van die Rehabilitasiewet van 1973, is 'n poging om struikelblokke te verwyder en studente met gestremdhede te laat deelneem om vrylik deel te neem aan beide die basiese en sekondêre onderwys.

Soos die Wet op Amerikaners met Gestremdhede, is dit daarop gemik om die speelveld te verlig, sodat die studente dieselfde geleenthede as almal veilig kan najaag. 'N 504-plan het ten doel om seker te maak dat studente met gestremdhede die akkommodasie kry wat hulle nodig het om deel te neem aan die skool, net soos hulle sou as hulle nie gestremd was nie.

Artikel 504 bepaal: "Geen ander gekwalifiseerde persoon met 'n gestremdheid in die Verenigde State ... sal uitsluitlik weens sy of haar gestremdheid uitgesluit word van die deelname aan, die voordele van of onderworpe wees aan diskriminasie onder enige program of aktiwiteit ontvang federale finansiële hulp ,,, "

Artikel 504 vereis dat openbare skole distrikte 'n "vrye toepaslike openbare onderwys" (FAPE) bied aan kwalifiserende studente met gestremdhede in hul kiesafdelings, ongeag hoe ernstig die gestremdheid is of wat die aard daarvan is.

Afhangende van die betrokke student kan 'n toepaslike opleiding beteken dat die student in 'n hoofstroom klaskamer sit sonder aanvullende dienste, 'n hoofstroom klaskamer met dienste of 'n spesiale onderwysklaskamer met dienste.

Hoe help 'n IEP Help studente?

Aan die ander kant, 'n IEP, wat onder die Wet op Individue met Gestremdhede-onderwys val , is baie meer besorg oor die eintlike voorsiening van opvoedkundige dienste. Studente wat in aanmerking kom vir 'n GOP, verteenwoordig 'n klein subset van alle studente met gestremdhede .

Hulle benodig oor die algemeen meer as 'n gelyke speelveld - hulle benodig beduidende remediëring en hulp - en is meer geneig om op hul eie vlak in hul eie pas te werk, selfs in 'n inklusiewe klaskamer.

Federale wet vereis dat skole moet dokumenteer hoe hulle die akademiese groei van studente wat IEP's benodig, sal meet.

Slegs sekere klassifikasies van gestremdheid kwalifiseer vir 'n GOP, en studente wat nie aan hierdie klassifikasies voldoen nie, maar steeds hulp nodig het om ten volle op skool te kan deelneem, sal kandidate wees vir 'n 504-plan . Die plan sal spesifiseer hoe skole sal verseker dat studente gelyke toegang tot openbare skole en dienste ontvang en sal die vereistes wat voldoen moet word, uiteensit om hulle toegang te gee.

504 planne en EPE's word elke jaar gewysig om seker te maak dat studente op 'n gegewe tydstip die geskikste akkommodasie vir hul situasie kry. Dit is omdat 'n student se gestremdheid hom nie op dieselfde manier kan beïnvloed jaar na jaar nie.

Studente met fisiese of leergestremdhede kan hul omstandighede beter in die toekoms bestuur, wat daartoe lei dat hulle minder behuising benodig as wat hulle ooit gedoen het. In sommige gevalle kan 'n student se leer of liggaamlike gestremdheid egter vererger, wat beteken dat hy meer koshuise in en uit die klaskamer benodig. Ongeag die omstandighede, is die federale wet daarop gemik om te verhoed dat hierdie kinders agtergelaat word.