Algemene ontwikkelingsgestremdhede by kinders

Ontwikkelingsgestremdhede het sekere eienskappe in gemeen

Ontwikkelingsgestremdhede sluit in 'n komplekse groep stoornisse wat fisiese gestremdhede, intellektuele gestremdhede, spraakafwykings en mediese toestande veroorsaak. Ontwikkelingsongesteldhede is gewoonlik teenwoordig en by geboorte gediagnoseer. Sommige ontwikkelingsafwykings kan egter nie maklik geïdentifiseer word tot drie tot ses jaar oud nie.

Ontwikkelingsgestremdhede kan wissel van matig tot ernstig.

Sommige van die meer algemene ontwikkelingsgestremdhede sluit in:

Maak Kinders "groei uit" ontwikkelingsgestremdhede?

Dikwels sal dokters verwys na 'n kind se ontwikkelingsgestremdhede as "ontwikkelingsvertragings." Hierdie eufemiese term kan baie misleidend wees. Ten slotte kom 'n trein wat vertraag word, uiteindelik by die stasie aan - en vertraagde bevrediging is nie dieselfde as geen bevrediging nie!

Die feit is dat die oorgrote meerderheid ontwikkelingsgestremdhede geneties van oorsprong is. Dit is nie moontlik om jou genetika uit te groei nie. Dus, kinders "groei nie uit" ontwikkelings gestremdhede. As jy verhore gehoor het van kinders met 'n bepaalde ontwikkelingsongesteldheid wat skielik "genees" word, is dit baie skepties.

Die kans is dat die kind 'n ligte weergawe van die gestremdheid en 'n groot mate van terapie het. As gevolg daarvan kan daardie spesifieke kind op ouderdomsvlak, ten minste vir 'n tydperk, funksioneer.

Wanneer kinders met ontwikkelingsgestremdhede groei

Kinders met ontwikkelingsgestremdhede word volwassenes met ontwikkelingsgestremdhede.

Hul vlak van funksionering (en sosiale, ekonomiese en loopbaansukses) sal afhang van 'n aantal faktore: