Dabrowski se teorie van positiewe disintegrasie

Die teorie van positiewe disintegrasie is 'n teorie van morele ontwikkeling wat deur die Poolse sielkundige Kazimierz Dabrowski bedink is. Dit bestaan ​​uit vyf vlakke wat van totale selfbelang tot byna die volledige teenoorgestelde kom, wat vir ander primêre besorgdheid betref.

Vlak I: Primêre Integrasie

Egosentrisme is die heersende krag in hierdie vlak. Diegene wat op hierdie vlak van morele ontwikkeling is, het min aandag aan ander.

Hulle kan hoogs mededingend wees en wen dikwels omdat hulle geen skuld of skande het om hulle te keer om te doen wat ander kan seermaak nie. Hul doelwitte is geneig om beperk te word tot finansiële sukses, krag en glorie. Hulle het die vermoë om empatie en selfondersoek te ontbreek, sodat wanneer dinge verkeerd gaan, hulle die skuld op ander plaas eerder as om enige persoonlike verantwoordelikheid te neem.

Vlak II: Unilevel Disintegrasie

Individue op hierdie vlak van morele ontwikkeling is nie meer heeltemal selfgesentreerd nie, maar het nog nie 'n kern stel waardes geïnternaliseer nie. Hulle word meer gemotiveer deur 'n bekommernis vir wat ander van hulle sal dink, deur 'n behoefte aan goedkeuring of vrees vir straf. Die gebrek aan geïnternaliseerde waardes maak hulle maklike teikens vir manipulasie. Hulle kan innerlike konflikte ervaar, maar dit is tussen eksterne mededingende waardes, soos waardes van die sosiale groep en van die familie.

Vlak III: Spontane Multilevel Disintegrasie

Op hierdie vlak begin 'n individu 'n innerlike kern van hiërargiese waardes te ontwikkel.

Intense innerlike konflikte vind plaas omdat die persoon ontevrede is met wie hy is soos gemeet teen 'n ideaal, teen hoë persoonlike standaarde. Hy sal vergelyk wie hy is met wat hy dink hy kon of behoort te wees. Die stryd om die ideaal te bereik, kan lei tot eksistensiële depressie, wanhoop, angs en gevoelens van minderwaardigheid.

Byvoorbeeld, 'n persoon mag 'n sterk eregoed hê en glo dat enige leuen 'n teken is van morele mislukking of swakheid. As hulle lieg om uit die moeilikheid te kom, kan hulle oorheers word deur skuld en skaamte.

Diegene wat op hierdie vlak voel, voel ook moreel sinchronies met hul eweknieë wie se waardes nie op dieselfde hoë vlak van idealisme is nie. Hulle kan dit byvoorbeeld moeilik vind om te aanvaar dat minder as 100 eerlik is, soms sosiaal aanvaarbaar is, aangesien ons soms komplimente betaal wat ons nie regtig beteken nie.

Dabrowski beskou hierdie vlak 'n tydperk van "positiewe wanaanpassing." Dit is die punt waarna 'n persoon neuroties en wanaanpassend kan voorkom, maar is op die punt om 'n hoër vlak van ontwikkeling te bereik. Terapeute kan probeer om die persoon te help om aan die norm van die samelewing te voldoen eerder as om hom of haar te help om die volgende vlak te bereik. Nie almal maak dit na die volgende vlak nie. Vir sommige kan dit 'n lewenslange stryd wees.

Vlak IV: Georganiseerde Multilevel Disintegrasie

Diegene op hierdie vlak het geleer om aan te pas by persoonlike idees, om volgens die ideale te lewe. Hulle het sterk en onwrikbare waardes. Hulle is in staat om hulself en ander te aanvaar, 'n sterk verantwoordelikheidsgevoel het, en is daartoe verbind om ander te dien.

Hulle het sterk empatie, deernis en selfbewussyn. Om hierdie staat te bereik, moet mens egter die stryd van die derde vlak deurgemaak het. Sy vorige self moet disintegreer om plek te maak vir die meer ideale self.

Vlak V: Sekondêre Integrasie

Diegene wat die vyfde vlak van morele ontwikkeling bereik het, het hul ideaal bereik. Binne konflikte is al opgelos. Baie min mense bereik hierdie vlak, wat gekenmerk word deur 'n dienslewering aan die mensdom en lewe volgens die hoogste en mees universele beginsels van die mensbeskouing. Moeder Theresa word geglo dat hy hierdie toestand bereik het.

'N Minder bekende vyfde-vlak-individu is Vredespelgrim, wat alles wat sy besit het, uitgegee het en 28 jaar deurgebring het om ander te help om innerlike vrede te vind.

Betekenis van die teorie

Om deur die vyf vlakke te vorder, is nie maklik nie en kan eintlik emosioneel pynlik wees. Baie mense wat die pad van een vlak na die volgende reis, doen dit nie altyd met opset nie. In plaas daarvan vind hulle hulself in die pad deur uitnemende omstandighede, wat die dood van 'n geliefde, 'n naby-dood ervaring, of selfs 'n mistieke ervaring insluit. Hulle kan ook onbewustelik voel dat hulle gereed is vir die volgende vlak.

Die moeilikste oorgang tussen vlakke is die een tussen vlak drie en vlak vier, en baie mense wat sukkel om vlak drie te kry, sal voordeel trek uit berading, mits die een wat dit bied, 'n mate van begrip van die teorie en begaafdheid het. Sonder dat begrip kan 'n berader tyd spandeer om die individu te laat aanpas soos dit is, eerder as om hulle te help om na die volgende vlak te beweeg.

Sodra 'n individu begin beweeg na vlak vier, is die keuse om vorentoe te beweeg 'n bewuste een. Die persoon is nie meer bang vir die disintegrasie van die self nie en kan die pyn aanvaar omdat hy of sy verstaan ​​dat dit nodig is om te vorder na die hoër vlakke van ontwikkeling.

Verband tussen die teorie en die oorskrywings

Dié individue met sterk emosionele , intellektuele en verbeeldingryke oorkenbaarheid het die grootste potensiaal om die hoër vlakke van morele ontwikkeling te bereik, met die emosionele en intellektuele OEs die belangrikste.

Begaafde Kinders en die Teorie van Positiewe Disintegrasie

Die teorie geld meer vir volwassenes as vir kinders, maar dit is nie ongewoon dat sommige begaafde tieners bekommerd raak oor die konflik tussen hoe dinge en hoe hulle behoort te wees nie.